विकिपिडिया:खास चित्र/डिसेम्बर २०१८

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।

खास सरसमानअन
  • खास लेख
  • खास चित्र
  • इतिहासमी आज
  • रैबार
  • क्या तमलाई था छ?
  • आजो खास लेख


खास चित्र औजारहरू


सहायता "खास चित्र कस्याँ तयार गर्न्या?"


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः २४ मे २०१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०५-१८२०१८-१२-०१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-०९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१५

{{{texttitle}}}

भक्तपुर दरवार क्षेत्र मैं अवस्थित भूपतीन्द्र मल्लो: शालिक...फोटोग्राफर/श्रोतः Nirmal Dulal , मितिः २९ सेप्टेम्बर २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः भक्तपुर दरवार क्षेत्रहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१७

{{{texttitle}}}

रसुवा जिल्लामी घोड सवारीखीलाइ खास ठौरको एक दृश्य ।...फोटोग्राफर/श्रोतः Santosh Yonjan , मितिः १७ जनवरी २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः रसुवा जिल्लाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२४

{{{texttitle}}}

नेपालका हुम्ला जिल्लामी पालिएया चौरी गाई...फोटोग्राफर/श्रोतः राम प्रसाद जोशी , मितिः १३ जनवरी २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः चौंरी गाईहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२५

{{{texttitle}}}

क्रिसमसको अवसरमी सन् २०१७ मी जर्मनीमी बनाइया क्रिसमस ट्री ।...फोटोग्राफर/श्रोतः GuntramS , मितिः ४ जनवरी, २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः क्रिसमसहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२६

{{{texttitle}}}

काठमाडौँ कमलादीमी अवस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानो भवन ।...फोटोग्राफर/श्रोतः Janak Bhatta , मितिः १४ अक्टुबर २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-२९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-२९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-१२-३१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-३१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन