सामग्रीमा जानुहोस्

विकिपिडिया:विशेषाधिकार निवेदन

विकिपिडिया बठेइ

प्रबन्धक सूचनापट्ट
प्रबन्ध कि सूचनापाटि

अधिकारी सूचनापट्ट
अधिकारि कि सूचनापाटि

विशेषाधिकार निवेदन
अधिकारअन कि लेखा अनुरोधअन

टिप्पणी कि लेखा
निवेदन

टिप्पणी कि लेखा अनुरोधअन

चौपातो
Discussion Page

आयात कि लेखा
निवेदन

Requests for importation

मेट्टा कि लेखा निवेदन
Requests for deletion

विशेषाधिकार निवेदन
(Main Page)
प्रशासक
(Bureaucrat)
प्रबन्धक
(Administrator)
बोट
(Bots)
समिक्षक
(Reviewers)
स्वसमिक्षक
(Autopatrolled)
आइपी रोक माफी
(IP block exempt)
और प्रयोगकर्ता अधिकार
(Miscellaneous)

डोटेलि विकिपिडिया मी अनेक प्रयोगकर्ता-स्तर स्थापित छन। जो यिस्याँ रयाः छन:-

यो परियोजना भौत प्रयोगकर्ताअनको विकिपिडियामि उपलब्ध रयाका केइ सदस्य विशेषाधिकार प्रदान गद्दाकी लेखा छन् । जैले उनरअनको आफ्नो विकि-कार्य कुशल और सुचारु रुपले गद्दु सको । डोटेली विकिपिडियामि विशेष अधिकारअन अन्तर्गत इसा अधिकारअन उपलब्ध छन् -

  • प्रशासक: प्रशासकको समस्त अधिकार याखाइ हेद्दु सकिन्छ ।
  • प्रबन्धक: प्रबन्धकको समस्त अधिकार याखाइ हेद्दु सकिन्छ ।
  • स्व:निर्धारित प्रयोगकर्ता (Auto patrolled) :यिनअन बटे अङ्कित गरियाको सम्पादन साँचो माणिन्छ । यिनीअन विकिपिडियाको विश्वसनीय प्रयोगकर्ता माणिन्छ ।
  • समिक्षक (Reviewers) :यो और प्रयोगकर्ताअनको सम्पादन जाँच्या अधिकार राख्दान । यिनीअन बठे अङ्कित गरियाको सम्पादन साँचो माणिन्छ जैलाई प्रबन्धक और रोल्ब्याकर्सअनले तइ सम्पादनलाई नाइफर्कौना ।
  • दर्ता भएका प्रयोगकर्ता :यो प्रयोगकर्ता विकिपिडियाको ती दर्ता भएका प्रयोगकर्ता हुन् जैले अर्धसुरक्षित लेखअनलाई सम्पादन गग्गु सक्कान । यो अधिकार दर्ता भएका प्रयोगकर्तालाई दश सम्पादन और चार दिन पछा स्वत: मिलन्छ तबलै यदि कोइ प्रयोगकर्ताले यैकि लेखा अनुरोध गरन्छ भण्या तैलाइ यै वर्गको सदस्य बनौउन सकिन्छ । यै प्रयोगकर्ताको समस्त अधिकार याखाइ हेद्दु सकिन्छ ।