विकिपिडिया:प्रबन्धक सूचनापट्ट

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

प्रबन्धक सूचनापट्ट
Administrators' Noticeboard

अधिकारी सूचनापट्ट
Bureaucrats' Noticeboard

विशेषाधिकार निवेदन
Requests for rights

टिप्पणी कि लेखा
निवेदन

टिप्पणी कि लेखा अनुरोधअन

चौपातो
Discussion Page

आयात कि लेखा
निवेदन

Requests for importation

मेट्टा कि लेखा निवेदन
Requests for deletion

प्रबन्धक सूचनापट्ट
प्रबन्धक कि मद्धत कि लेखा याँ सन्देश छाड़।
  • विशेषाधिकार कि लेखा याँ तकऽ।