विकिपिडिया:खास चित्र/फेब्रुअरी २०१९

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः १६ अक्टोबर २०१९

{{{texttitle}}}

नेपाल मैं पायीन्या काफल पाक्यो चड़ो...फोटोग्राफर/श्रोतः Nrik_kiran , मितिः 19 February 2019
सम्बन्धित पृष्ठः काफल पाक्यो२०१९-०२-०१

{{{texttitle}}}

कालिञ्चोक भगवती झान्या बाटोमी पडडे कुरी बजारमी आजभोलै भया: हिमपात...फोटोग्राफर/श्रोतः Janak Bhatta , मितिः २६ जनवरी २०१९
सम्बन्धित पृष्ठः कालिञ्चोक भगवतीहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-०९

{{{texttitle}}}

कालापत्थर, सगरमाथा...फोटोग्राफर/श्रोतः Che , मितिः ०५ नोभेम्बर २०१५
सम्बन्धित पृष्ठः सगरमाथाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१३

{{{texttitle}}}

पाथिभरा देवी मन्दीर बठेइ धेकियाको फुङलिङ नगरपालिका, तेह्रथुम क्षेत्रो: यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः King james007 , मितिः १० फेब्रुअरी २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः फुङलिङ नगरपालिकाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१५

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१८

{{{texttitle}}}

मार्दी हिमाल पदमार्ग बठेइ कैद अरिया: दक्खिन अन्नपूर्ण हिमाल को यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Neyox , मितिः ३० अप्रिल २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२२

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२४

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२५

{{{texttitle}}}

लुम्बिनि माइ रया: अशोक स्तम्भ...फोटोग्राफर/श्रोतः Bibek Raj Pandeya , मितिः १३ जुन २०१०
सम्बन्धित पृष्ठः अशोक स्तम्भहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२६

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१९-०२-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१९-०२-२८

{{{texttitle}}}

नेपाल का पाल्पा जिल्ला माइ रया: रानिघाट दर्बार जो रानिमहल का नाउँ ले प्रसिद्ध छ; जो आफुइ सुन्दर इतिहास हो...फोटोग्राफर/श्रोतः Bibek Raj Pandeya , मितिः ९ अप्रिल २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः रानिमहल, पाल्पाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन