विकिपिडिया:खास चित्र/अप्रिल २०१८

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः १९ अक्टोबर २०१९

{{{texttitle}}}

नेपाल मैं पायीन्या काफल पाक्यो चड़ो...फोटोग्राफर/श्रोतः Nrik_kiran , मितिः 19 February 2019
सम्बन्धित पृष्ठः काफल पाक्यो२०१८-०४-०१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०५

{{{texttitle}}}

इनफाइनाइट लूप मार्ग कुपर्टिनो, क्यालिफोर्निया, युएसए मी रया को एप्पल कम्पनि को मुख्यालय...फोटोग्राफर/श्रोतः Joe Ravi (Shutterstock iStock Dreamstime) , मितिः ४ सेप्टेम्बर २०११
सम्बन्धित पृष्ठः एप्पल कम्पनीहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-०९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-०९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१२

{{{texttitle}}}

जर्मनी मी बसन्त ऋतु का शुरुवात को दृश्य।...फोटोग्राफर/श्रोतः Guido Gerding , मितिः १३:४८, ३ मे २००६
सम्बन्धित पृष्ठः वसन्त ऋतुहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१८

{{{texttitle}}}

बादल ले घेरिया को नर्वे को अस्त्नेसजोर्देन...फोटोग्राफर/श्रोतः Ximonic , मितिः ३० मे २०१५
सम्बन्धित पृष्ठः नर्वेहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२४

{{{texttitle}}}

पाम स्प्रिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को धावनमार्ग को तस्वीर...फोटोग्राफर/श्रोतः WPPilot , मितिः १२ अप्रिल, २०१५
सम्बन्धित पृष्ठः पाम स्प्रिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-२८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-२९

{{{texttitle}}}

बर्लिन शहर को यक मनोरम दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः H.Helmlechner , मितिः १३ अक्टुबर, २०१२
सम्बन्धित पृष्ठः बर्लिनहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०४-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०४-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन