विकिपिडिया:खास चित्र/जुलाई २०१८

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।

खास सरसमानअन
  • खास लेख
  • खास चित्र
  • इतिहासमी आज
  • रैबार
  • क्या तमलाई था छ?
  • आजो खास लेख


खास चित्र औजारहरू


सहायता "खास चित्र कस्याँ तयार गर्न्या?"


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः १७ फेब्रुअरी २०१९

{{{texttitle}}}

पाथिभरा देवी मन्दीर बठेइ धेकियाको फुङलिङ नगरपालिका, तेह्रथुम क्षेत्रो: यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः King james007 , मितिः १० फेब्रुअरी २०१८
सम्बन्धित पृष्ठः फुङलिङ नगरपालिका२०१८-०७-०१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०७

{{{texttitle}}}

वि.सं. २०७२ साल का भैंचाला पाछा: वसन्तपूर डबलि...फोटोग्राफर/श्रोतः विजय चौरसिया , मितिः १७ जून २०१७,
सम्बन्धित पृष्ठः बसन्तपुर दरबारहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-०९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-०९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१४

{{{texttitle}}}

रुज़नी, बेलारूस...फोटोग्राफर/श्रोतः Panoramio upload bot , मितिः २७ मार्च २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः रुज़नी, बेलारूसहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-१८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-१९

{{{texttitle}}}

यक जैवसंश्लेषित (बायोस्यान्थेटिक) रक्त वाहिका।...फोटोग्राफर/श्रोतः फाइल अपलोड बोट , मितिः १७ सेप्टेम्बर २०१४
सम्बन्धित पृष्ठः रक्त बाहिकाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२६

{{{texttitle}}}

स्टीपल ल्याङफोर्ड जान्या पैदल बाटो, वाइली उपत्यका बठेइ...फोटोग्राफर/श्रोतः GeographBot , मितिः ३ सेप्टेम्बर, २००८
सम्बन्धित पृष्ठः स्टीपल ल्याङफोर्डहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-२९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-२९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०७-३१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०७-३१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन