विकिपिडिया:खास चित्र/जनवरी २०१८

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।

खास सरसमानअन
  • खास लेख
  • खास चित्र
  • इतिहासमी आज
  • रैबार
  • क्या तमलाई था छ?
  • आजो खास लेख


खास चित्र औजारहरू


सहायता "खास चित्र कस्याँ तयार गर्न्या?"


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः १४ डिसेम्बर २०१८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-१२-०८२०१८-०१-०१

{{{texttitle}}}

नौला वर्षाऽ अवसर मी अमेरिका मी आयोजित यक कार्यक्रम...फोटोग्राफर/श्रोतः HarshLight , मितिः १ जनवरी २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः नौलो वर्षहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०८

{{{texttitle}}}

नगरकोटोऽ परभातोऽ दृष्य...फोटोग्राफर/श्रोतः विजय चौरसिया , मितिः १४ डिसेम्बर २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः नगरकोटहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-०९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-०९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१५

{{{texttitle}}}

नरहरि सकराँत, माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी आदि नाउँ ले पछ्याणिँन्या नेपालोऽ यक प्रमुख काजबार हो। यो माघ मैनाऽ पैल्ला दिन पडन्छ। येइ दिन नेपाल मी सार्वजनिक छुट्टि हुन्छे। ज्योतिष शास्त्रानुसार सौरमासाऽ हिसाब ले नरहरि सकराँत बठेइ सूर्य धनु राशि बठेइ मकर राशि मी प्रवेश अद्द्या हुनाले येइ लाइ 'मकर संक्रान्ति' लै भँणियाऽ हो। सामान्यतया सूर्य ले सप्पै राशि लाइ प्रभावित गर्या लै सूर्य को कर्कट राशि(साउने सकराँत) रे मकर राशि(माघे सकराँत)प्रवेश लाइ धार्मिक दृष्टि ले महत्वपूर्ण माणिन्छ। येइ दिन बाटि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध बठेइ उत्तरी गोलार्ध हड़ प्रवेश गद्द्या भयाऽ हुनाले दिन लामु रे रात छोटि हुनी जनेइ विश्वास अरीन्या भयालै अच्याल पुष ७ गते बठेइ दिन लमीन रे रात छोटीन शुरु हुन्छे।...फोटोग्राफर/श्रोतः Saloni Desai , मितिः ५ जनवरी २००८
सम्बन्धित पृष्ठः माघे संक्रान्तिहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१८

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२२

{{{texttitle}}}

राजविराज मी आयोजित सरस्वती पुजा कार्यक्रम...फोटोग्राफर/श्रोतः पंकज देव , मितिः २१ अक्टोबर २०१७
सम्बन्धित पृष्ठः सरस्वतीहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२४

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२५

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२६

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२८

{{{texttitle}}}

पाटन ललितपूर, नेपाल मी रयाऽ हिरण्यवर्ण महाविहारोऽ मूल द्वार...फोटोग्राफर/श्रोतः commons:User:Anupclick , मितिः २६ अप्रिल २०१७, १७:५५:३७
सम्बन्धित पृष्ठः हिरण्यवर्ण महाविहारहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-२९

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-२९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१८-०१-३१

ढाँचा:खास चित्र/२०१८-०१-३१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन