विकिपिडिया:खास चित्र/नोभेम्बर २०१७

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


Potd-logo.svg
विकिपिडियाऽ मुख्य पन्ना मी मिति अन्सारोऽ खास चित्र परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार अरियाऽ छ तबै मिति अन्सारोऽ विशेष दिन या दिवस या व्यक्तित्व या काजबारोऽ चित्र राख्दाइ अनुरोध अद्दाउँ। खास चित्र मी अच्याल हरेक दिन नौला चित्रोऽ छनोट नभया यकै चित्र लाइ ७ (सात) दिन खिलाइ राखीन्या रे तै पाछा परिवर्तन हुन्या अरिबर व्यवस्था अरीरैछ।

खास चित्राऽ सुझाव खिलाइ

यदी तम दैनिक खास चित्र खिलाइ आफनु या और कसै विकि मी भयाऽ चित्र सुझाव खिलाइ प्रस्तुत अद्द चाहन्छऽ भँण्या वार्तालाप पन्ना मी चित्राऽ लिङ्क सुद्दाँ आफनु सुझाव लेख्याऽ। सहयोग आवश्यक भयाबर वार्तालाप मी हेर्याऽ।


नयाँ खास चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा खास चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको खास चित्र | मितिः १९ अक्टोबर २०१९

{{{texttitle}}}

नेपाल मैं पायीन्या काफल पाक्यो चड़ो...फोटोग्राफर/श्रोतः Nrik_kiran , मितिः 19 February 2019
सम्बन्धित पृष्ठः काफल पाक्यो२०१७-११-०१

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०२

{{{texttitle}}}

चेयरो गोम्पा: भितरो: यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Faj2323 , मितिः २१ मार्च २०१६, ११:१३:३४
सम्बन्धित पृष्ठः चेयरो गोम्पाहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०३

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०४

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०५

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०६

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०७

{{{texttitle}}}

वौद्ध रे ओल्तिर-पल्तिरोः यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Tasbirkarma , मितिः १४ अगस्त २०१७, ०९:२०:१७
सम्बन्धित पृष्ठः विकि लभ्स मोन्युमेन्ट्सहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०८

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-०९

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-०९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१०

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-११

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-११ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१२

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१२ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१३

{{{texttitle}}}

भगवान श्री गणेशको मूर्ति...फोटोग्राफर/श्रोतः अभिषेकला , मितिः २ सेप्टेम्बर २०१६, १६:१२:३९
सम्बन्धित पृष्ठः गणेश जीहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१४

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१४ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१५

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१६

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१७

{{{texttitle}}}

कन्याम नेपालो इलाम जिल्लाको एक पर्यटक स्थल हो ।...फोटोग्राफर/श्रोतः विजय चौरसिया , मितिः २९ मे २०१६, १०:०३:५८
सम्बन्धित पृष्ठः विकी लभ्स अर्थहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१८

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-१९

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-१९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२०

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२१

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२१ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२२

{{{texttitle}}}

लुम्बिनि मैं मुख्य मन्दीराऽ रूप मैं रयाऽ मायादेवी मन्दिर...फोटोग्राफर/श्रोतः Bibek Raj Pandeya , मितिः १३ जुन २०१०, १९:४५:४५
सम्बन्धित पृष्ठः मायादेवी मन्दिरहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२३

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२३ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२४

{{{texttitle}}}

न्यातपोल मन्दीरोः यक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Pritush.m , मितिः १४ सेप्टेम्बर, २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः न्यातपोल मन्दिरहेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२५

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२५ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२६

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२६ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२७

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२७ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२८

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२८ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-२९

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-२९ पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन

२०१७-११-३०

ढाँचा:खास चित्र/२०१७-११-३० पृष्ठ खाली छ, खास चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:खास चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेकुरणिकाआनीसम्पादन