सहायता:खास चित्र

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
खास सरसमानअन


खास चित्र औजारअन


सहायता "खास चित्र कस्याँ तयार गर्न्या?"

Cscr-featured.svg

प्रमुख चित्र कस्याँ तयार गद्द्या?

प्रमुख चित्र डोट्याली विकिपीडियाः मुख्य पन्ना मैं धेकिन्या महत्वपूर्ण सामग्री हो, जो मिति अन्सारअ परिवर्तन हुन्या अरिबर तयार गरियाः हुन्छ। खास चित्राः महत्व का सङ्ङै येइ मैं राखीन्या सामग्री लगै उत्कृष्ट हुनु जरुड़ि छ। तबै खास चित्र तयार गद्दाइ खिलाइ निम्नानुसाराः १ या २ सम्माः प्रक्रिया पुरा गद्दु पड्ड्या हुन्छ।

ढाँचा तयार गद्द्या[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

खास चित्र तयार गरन्ज्याँ सबहै पैल्ली खास चित्र राख्द खोज्याः मिति खिलाइ ढाँचा (जस्याँ:ढाँचा:खास चित्र/२०१४-०७-१५) तयार अद्दु पड्ड्या हुन्छ। ढाँचा तयार गरन्ज्याँ मिति अन्सारअ मिल्ल्या दिवस, पर्व सम्बन्धी चित्र लाई प्राथमिकता दिनु उचित होलो।

ढाँचा परिवर्तन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

तयार भइसक्याः खास चित्र सम्बन्धि ढाँचा लाई सक्या सम्म परिवर्तन नगद्द्या, यदि परिवर्तन गद्दु अपरिहार्य वा और केइ कारण ले उचित भयाबर तै ढाँचाः वार्ता पन्ना मैं सुझाव लेखिबर छलफल अन्सारअ गद्दु पड्ड्या हुन्छ।

आवश्यक विवरण तयार गद्द्या[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

खास चित्राः मापदण्ड अन्सारअ आवश्यक विवरणअन भर्नु पड्ड्या हुन्छ। आवश्यक विवरण भरन्ज्याँ निम्नानुसारोः कोड प्रयोग गद्दु पड्ड्या हुन्छ।

{{खास चित्र frame
| image      =
}}

{{खास चित्र विवरण
|चित्र विवरण = 

|सम्बन्धित पृष्ठ = 

|फोटोग्राफर = 

|मिति = 

|वर्ग = 

|महिना = 
}}

छाड्डीचाल संग्रह गद्द्या बट्टन थिच्चु पड्ड्या हुन्छ।

सिदाइ खास चित्र बनाउन्या[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

वा विकिपिडिया:खास चित्र मैं रयाः खास चित्र आवेदन फारम भरिबर निर्देशन अन्सारअ लगै सिदाइ तयार गद्द सकुन्छौ।

थप सहायकता खिलाइ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

यदि केइ समस्या पड़्या या सहायत खिलाइ खास चित्र व्यवस्थापन समितिया सदस्यअन सँङ सल्लाग या सुझाव मागि सकुन्छौ।