विकिपिडिया:चौपातो (विविध)

विकिपिडिया बठेइ
यैमी फट्टाक: भ्रमण गरऽ, खोजऽ
  नीति
  प्राविधिक   प्रस्तावअन   अफ विकि कार्यक्रमअन   विचार विन्दु   विविध   प्रशासक तथा प्रबन्धकअनबीचको छलफल  
« पुराना छलफलअन, 1

डोटेलीमी अनुबाद गद्दु आवश्यक[स्रोत सम्पादन]

तलदिया पृष्ठअन डोटेली भाषामी नभैबर नेपाली भाषामी छन् । यीनरो अनुबाद डोटेली भाषामी गद्दु आवश्यक छ । सबै विकिपिडियन मित्रुरुनलाइ आनुरोध छ ।

--Janak Bhatta (कुरडी) १५:०७, ९ मे २०१७ (+0545)

छलफल[स्रोत सम्पादन]

विकिपिडिया:व्यवस्थापकअन को नाउँ विकिपिडिया:प्रबन्धक राख्या निको होला क्याइकि प्रबन्धक रे व्यवस्थापक जुदाइ व्यक्ति हुन। --Nirajan pant (कुरडी) १९:०९, १० मे २०१७ (+0545)

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

"ढाँचा:जदौ"को नाउँ रे पन्‍ना सम्बन्धी[स्रोत सम्पादन]

"जदौ" आँखर डोटी क्षेत्राः सप्पै समुदाअनले नहोइबर कोइ विशेष समुदाय हताँ प्रयोग हुन्या हुनाले येइ आँखरैः ठउर "स्वागतम्" या और कोइ प्रयुक्त आँखर लेख्द्या प्रस्ताव अद्दौ। इसैका सङ्ङै येइ पन्‍नालाई आँजि आकर्षक बनौनाइ प्रस्ताव अद्‍दौ। येइ विषयमी आफुनी कुरणि राख्याऽ। --Nirajan pant (कुरडी) १८:१६, १० मे २०१७ (+0545)

समर्थन[स्रोत सम्पादन]

  • मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ ।--Saroj Uprety (कुरडी) १८:५९, १० मे २०१७ (+0545)
  • मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ ।--Janak Bhatta (कुरडी) २१:३६, १० मे २०१७ (+0545)
  • Symbol support vote.svg समर्थन--Ramesh(✉✉) ०६:२८, ११ मे २०१७ (+0545)

विरोध[स्रोत सम्पादन]

कुरणिकाआनी[स्रोत सम्पादन]

  • मेरो बिचारमी जदौका बदलामी स्वागतम् राखीबर नौला ढाँचा प्रयोग अद्दा निको होलो ।--Saroj Uprety (कुरडी) १९:१६, १० मे २०१७ (+0545)
  • यिसा कुरामी छलफल चलाइबर मात्तर निर्णय भौत निको हो । मुलाइ लै "जदौ" आँखर डोटी क्षेत्राः सप्पै तिर प्रयोग हुन्छ जसो नाइँ लाग्दो । येकी ठौर स्वागत वा नमस्कार राक्दु निको होलो । येमी Ram Prasad Joshee जी रे Ramesh S.Bohara जी को विचार कि छ ? येइ विषयमी आफुनी कुरणि राख्याऽ । एकफेर हामले डोटेली भाषाका बिज्ञअनलाइ सोध्यालै आँजि निको हुन्या थ्यो ।--Janak Bhatta (कुरडी) २१:३६, १० मे २०१७ (+0545)
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) --Saroj Uprety (कुरडी) १६:२९, १३ मे २०१७ (+0545)

The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

डोटेली विकिपिडिया सापसपाइ अभियान[स्रोत सम्पादन]

डोटेली विकिपिडिया मैं भौत लेखअन नाऽना ठुटा, सन्दर्भ नभयाऽ, रे लेख मापदण्ड पुरा नअद्द्या खाल का छन्। विकिपिडिया लाइ चुस्त राख्दाइ लेख को गुणस्तर लै कायम अद्दु आवश्यक छ। तबै यिसा मापदण्ड नपुग्याऽ लेखअन लाइ हटाइबरे विकिपिडिया लाइ साप राख्द्या अभियान चनौलाइ प्रस्ताव राख्दौ। मेटौन पड्ड्या श्रेणि मैं निम्न उल्लेखित बुँदा पुरा नअद्द्या लेख पड़िसक्दान्।

  • कम्ति मैं लै १० वाक्य (१ अनुच्छेद) को लेख हन पड्ड्या
  • कम्ति मैं लै २ (लेखै प्रकृति हेरिबरे १ लै माण्ण सकिन्या छ) सन्दर्भ हन पड्ड्या
  • लेख लाइ आवश्यक जानकारि बक्सा रे चित्र हन पड्ड्या
  • २ या २ है बर्ति श्रेणि राखियाऽ हन पड्ड्या

येइ मैं आफनु विचार र सल्लाग दियाऽ। --Nirajan pant (कुरडी) २१:३३, २६ अप्रिल २०१८ (NPT)

समर्थन[स्रोत सम्पादन]

Symbol support vote.svg समर्थन -- प्रस्तावकाऽ तरफ बठै।--Nirajan pant (कुरडी) २१:३३, २६ अप्रिल २०१८ (NPT)

विरोध[स्रोत सम्पादन]

कुरणिकाआनी[स्रोत सम्पादन]