विकिपिडिया:चौपातो (विविध)

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
 नीति
 प्राविधिक प्रस्तावअन अफ विकि कार्यक्रमअन विचार विन्दु विविध प्रशासक तथा प्रबन्धकअनबीचको छलफल 
« पुराना छलफलअन, 1

Train the Training मि भाग लिनाइँ[स्रोत सम्पादन]

 • जून १५, २०१६ बठे जून १७, २०१६ ३(तीन)को "Train the Training" कार्यक्रममी भाग लिनाईलाइ मुइ भारतका बंगलोर शहर जान्नाछुँ |
 • समय :- जून १५, २०१६ बठे जून १७, २०१६ ३(तीन) दिन |
 • ठौर :- Centre for Internet and Society office, Domlur, भारत बंगलोर |
 • बिस्तृतमि हेरया

- Janak Bhatta (talk) 11:41, 16 June 2016 (UTC)


डोटेलीमी अनुबाद गद्दु आवश्यक[स्रोत सम्पादन]

तलदिया पृष्ठअन डोटेली भाषामी नभैबर नेपाली भाषामी छन् । यीनरो अनुबाद डोटेली भाषामी गद्दु आवश्यक छ । सबै विकिपिडियन मित्रुरुनलाइ अनुरोध छ ।

--Janak Bhatta (कुरडी) १५:०७, ९ मे २०१७ (+0545)

छलफल[स्रोत सम्पादन]

विकिपिडिया:व्यवस्थापकअन को नाउँ विकिपिडिया:प्रबन्धक राख्या निको होला क्याइकि प्रबन्धक रे व्यवस्थापक जुदाइ व्यक्ति हुन। --Nirajan pant (कुरडी) १९:०९, १० मे २०१७ (+0545)

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

"ढाँचा:जदौ"को नाउँ रे पन्‍ना सम्बन्धी[स्रोत सम्पादन]

"जदौ" आँखर डोटी क्षेत्राः सप्पै समुदाअनले नहोइबर कोइ विशेष समुदाय हताँ प्रयोग हुन्या हुनाले येइ आँखरैः ठउर "स्वागतम्" या और कोइ प्रयुक्त आँखर लेख्द्या प्रस्ताव अद्दौ। इसैका सङ्ङै येइ पन्‍नालाई आँजि आकर्षक बनौनाइ प्रस्ताव अद्‍दौ। येइ विषयमी आफुनी कुरणि राख्याऽ। --Nirajan pant (कुरडी) १८:१६, १० मे २०१७ (+0545)

समर्थन[स्रोत सम्पादन]

 • मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ ।--Saroj Uprety (कुरडी) १८:५९, १० मे २०१७ (+0545)
 • मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ ।--Janak Bhatta (कुरडी) २१:३६, १० मे २०१७ (+0545)
 • Symbol support vote.svg समर्थन--Ramesh(✉✉) ०६:२८, ११ मे २०१७ (+0545)

विरोध[स्रोत सम्पादन]

कुरणिकाआनी[स्रोत सम्पादन]

 • मेरो बिचारमी जदौका बदलामी स्वागतम् राखीबर नौला ढाँचा प्रयोग अद्दा निको होलो ।--Saroj Uprety (कुरडी) १९:१६, १० मे २०१७ (+0545)
 • यिसा कुरामी छलफल चलाइबर मात्तर निर्णय भौत निको हो । मुलाइ लै "जदौ" आँखर डोटी क्षेत्राः सप्पै तिर प्रयोग हुन्छ जसो नाइँ लाग्दो । येकी ठौर स्वागत वा नमस्कार राक्दु निको होलो । येमी Ram Prasad Joshee जी रे Ramesh S.Bohara जी को विचार कि छ ? येइ विषयमी आफुनी कुरणि राख्याऽ । एकफेर हामले डोटेली भाषाका बिज्ञअनलाइ सोध्यालै आँजि निको हुन्या थ्यो ।--Janak Bhatta (कुरडी) २१:३६, १० मे २०१७ (+0545)
Yes check.svg पुराइ भयो (Done) --Saroj Uprety (कुरडी) १६:२९, १३ मे २०१७ (+0545)

The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

डोटेली विकिपिडिया सापसपाइ अभियान[स्रोत सम्पादन]

डोटेली विकिपिडिया मैं भौत लेखअन नाऽना ठुटा, सन्दर्भ नभयाऽ, रे लेख मापदण्ड पुरा नअद्द्या खाल का छन्। विकिपिडिया लाइ चुस्त राख्दाइ लेख को गुणस्तर लै कायम अद्दु आवश्यक छ। तबै यिसा मापदण्ड नपुग्याऽ लेखअन लाइ हटाइबरे विकिपिडिया लाइ साप राख्द्या अभियान चनौलाइ प्रस्ताव राख्दौ। मेटौन पड्ड्या श्रेणि मैं निम्न उल्लेखित बुँदा पुरा नअद्द्या लेख पड़िसक्दान्।

 • कम्ति मैं लै १० वाक्य (१ अनुच्छेद) को लेख हन पड्ड्या
 • कम्ति मैं लै २ (लेखै प्रकृति हेरिबरे १ लै माण्ण सकिन्या छ) सन्दर्भ हन पड्ड्या
 • लेख लाइ आवश्यक जानकारि बक्सा रे चित्र हन पड्ड्या
 • २ या २ है बर्ति श्रेणि राखियाऽ हन पड्ड्या

येइ मैं आफनु विचार र सल्लाग दियाऽ। --Nirajan pant (कुरडी) २१:३३, २६ अप्रिल २०१८ (NPT)

समर्थन[स्रोत सम्पादन]

 • Symbol support vote.svg समर्थन -- प्रस्तावकाऽ तरफ बठै।--Nirajan pant (कुरडी) २१:३३, २६ अप्रिल २०१८ (NPT)
 • Symbol support vote.svg समर्थन --Janak Bhatta (कुरडी) १६:३५, २३ अगस्ट २०१८ (NPT)

विरोध[स्रोत सम्पादन]

कुरणिकाआनी[स्रोत सम्पादन]

Wikigraphists Bootcamp (2018 India): Applications are open[स्रोत सम्पादन]

Wikigraphists Bootcamp (2018 India) to be tentatively held in the last weekend of September 2018. This is going to be a three-day training workshop to equip the participants with the skills to create illustrations and digital drawings in SVG format, using software like Inkscape.

Minimum eligibility criteria to participate is as below:

 • Active Wikimedians from India contributing to any Indic language Wikimedia projects.
 • At least 1,500 global edits till 30 May 2018.
 • At least 500 edits to home-Wikipedia (excluding User-space).

Please apply at the following link before 16th June 2018: Wikigraphists Bootcamp (2018 India) Scholarships.

MediaWiki message delivery (कुरडी) १६:५७, १२ जुन २०१८ (NPT)

अगस्ट २०१८ को खास लेख चुनाउ खिलाइ[स्रोत सम्पादन]

@Janak Bhatta, KB Thakulla, Ramesh S.Bohara:, सन् २०१८ अगस्ट मैना: खास लेख बनौनाइ उपयुक्त लेख (खास लेख मापदण्ड पुरा अर्या: लेख) तै मैना लेख खिलाइ सिफारिस अद्दाइ सप्पै डोट्यालि विकिपिडिया: सम्पादक रे प्रयोगकर्ताअन माइ अनुरोध अद्दौ। सिफारिस अरन्ज्याँ तै लेख लाइ खास लेख क्याइ बनौन्या भँणिबरे तमरो विचार लगै राख्या:। सिफारिस भया: लेखअन मध्ये सबै है रामड़ा लेख लाइ तै मैना: खास लेख बनायीन्या हो। --Nirajan pant (कुरडी) १९:५०, २६ जुलाई २०१८ (NPT)

सेप्टेम्बर २०१८ को खास लेख चुनाउ खिलाइ[स्रोत सम्पादन]

@Janak Bhatta, KB Thakulla, Ramesh S.Bohara:, सन् २०१८ सेप्टेम्बर मैना: खास लेख बनौनाइ उपयुक्त लेख (खास लेख मापदण्ड पुरा अर्या: लेख) तै मैना लेख खिलाइ सिफारिस अद्दाइ सप्पै डोट्यालि विकिपिडिया: सम्पादक रे प्रयोगकर्ताअन माइ अनुरोध अद्दौ। सिफारिस अरन्ज्याँ तै लेख लाइ खास लेख क्याइ बनौन्या भँणिबरे तमरो विचार लगै राख्या:। सिफारिस भया: लेखअन मध्ये सबै है रामड़ा लेख लाइ तै मैना: खास लेख बनायीन्या हो। --Nirajan pant (कुरडी) २०:५८, १ अगस्ट २०१८ (NPT)

Call for bids to host Train-the-Trainer 2019[स्रोत सम्पादन]

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello everyone,

This year CIS-A2K is seeking expressions of interest from interested communities in India for hosting the Train-the-Trainer 2019.

Train-the-Trainer or TTT is a residential training program which attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT has been conducted in 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018.

If you're interested in hosting the program, Following are the per-requests to propose a bid:

 • Active local community which is willing to support conducting the event
  • At least 4 Community members should come together and propose the city. Women Wikimedians in organizing team is highly recommended.
 • The city should have at least an International airport.
 • Venue and accommodations should be available for the event dates.
  • Participants size of TTT is generally between 20-25.
  • Venue should have good Internet connectivity and conference space for the above-mentioned size of participants.
 • Discussion in the local community.

Please learn more about the Train-the-Trainer program and to submit your proposal please visit this page. Feel free to reach to me for more information or email tito@cis-india.org

Best!

Pavan Santhosh ( MediaWiki message delivery (कुरडी) ११:३७, ६ जनवरी २०१९ (NPT) )