विकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमअन)

विकिपिडिया बठेइ
 नीति
 प्राविधिक प्रस्तावअन अफ विकि कार्यक्रमअन विचार विन्दु विविध प्रशासक तथा प्रबन्धकअनबीचको छलफल 
« पुराना छलफलअन, 1

एसभीजी अनुवाद वर्कशप २०१९ नेपाल माइ सहभागिता खिलाइ न्युतो[स्रोत सम्पादन]

SVG Translation Workshop 2019 in Nepal
SVG Translation Workshop 2019 in Nepal

एसभीजी अनुवाद वर्कशप २०१९, एसभीजी (SVG) चित्र अनुवाद रे विकिपिडिया माइ तनरो प्रयोग सम्बन्धि नेपाली समुदाय बिच जानकारि अरौन्या उद्देश्य ले डोटेली, नेपाली, रे मैथिली विकिपिडिया का आयोजना माइ सञ्चालन हुनाइ जान्नार्यो: यक दिवशीय कार्यक्रम हो। अङ्ग्रेजी भाषा माइ लेबल भया: भेक्टर ग्राफिक्सअन डोटेलि विकिपिडिया माइ ले प्रयोग भया: धेकीनान; यिसा चित्रअन लाइ डोटेलि भाषा माइ अनुवाद अरिबरे डोटेली विकिपिडिया माइ प्रयोग अर्याबरे और सान्दर्भिक हन्छ। यिसै कुरड़ि लाइ ध्यान दीबरे एसभीजी अनुवाद लाइ प्रोत्साहन अद्दाइ येइ कार्यक्रम को आयोजना प्रस्तावित गरिया: हो। यो कार्यक्रम STC2019 IN का सहकार्य माइ सञ्चालन हुन्या हो। ये वर्कशप माइ सहभागिता खिलाइ सबै विकिमिडियन सङ्ङिइन लाइ हियबटि न्युतो छ। वर्कशप का बारेमाइ जेदा जाँण्णाखि SVG Translation Workshop 2019 in Nepal माइ गया:।--Nirajan pant (कुरडी) २२:४०, १२ मार्च २०१९ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

वर्कशप सञ्चालन हुन्या मिति रे ठउर:
सहभागिता खिलाइ
  • वर्कशप मी सहभागिता खिलाइ येइ वर्कशप का सहभागी सूची (participation page) माइ आफनो हस्ताक्षर राखिबरे नाउँ दर्ता अद्दाइ अनुरोध छ।

विचार/टिप्पणी[स्रोत सम्पादन]

प्रश्न, विचार रे सुझाव खिलाइ वर्कशप का वार्तापृष्ठ माइ स्वागत छ।

  • मेरी तर्फबाटी नी सफलता खिलाइ शुभकामना।-

भूपेन्द्र श्रेष्ठ 'भूपेन' २२:५६, १५ मार्च २०१९ (NPT)