सामग्रीमा जानुहोस्

सौँबार

विकिपिडिया बठेइ


सोमवार या सौँबार हप्ताऽ यक दिन हो। यो आइतबार है पछा रे माङलबार है पैली आउँछ। सोमबारोऽ यो नाउँ सोम बठेइ पड़्याऽ हो जै को अर्थ भगवान शिव हुन्छ। यो बार हप्ताऽ दोसरो दिन हो।