सौँबार

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search


सोमवार या सौँबार हप्ताऽ यक दिन हो। यो आइतबार है पछा रे माङलबार है पैली आउँछ। सोमबारोऽ यो नाउँ सोम बठेइ पड़्याऽ हो जै को अर्थ भगवान शिव हुन्छ। यो बार हप्ताऽ दोसरो दिन हो।