जेठ

विकिपिडिया बठेइ

जेठ (जेष्ठ) १२ महिनाअन माईको यक मैना हो। विक्रम संवतआ अन्सारअ जेठ मैनालाई सालओ दोसरो मैना माणिन्छ। यो मैना चन्द्रमास अन्सारअ बैसाख पन्यूका भोल्कादिन बठेइ शुरू हुन्छ रे सौर्यमासआ अन्सारअ यो बृष सकराँतीया दिनबठेइ शुरू हुन्छ। शाक्य संवत्सरआ अन्सारअ जेठ महिना मेष सकराँतीया ५ दिन पछा शुरू हुन्छ। सामान्यतया सौर्यमास शुत्रैलाई व्यवहारमी लेयीयाआ पाइन्छ। जेठ महिना गृष्मऋतुको पैल्लो मैना हो।

सन्दर्भ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]