बुधवार

विकिपिडिया बठेइ
यैमी फट्टाक: भ्रमण गरऽ, खोजऽ

नेपाली पातणाआ अन्साऱ बोवार हप्ताआ चौथो दिन हो। ज्योतिष शास्त्रआ अन्साऱ येईलाई बुधग्रहका नाउँले नामाकरण अरिया: हो।

हप्ताका दिनअन

आइतवार | सौँवार | माङ्लवार | बुधवार | बिपैईवार | शुकवार | छन्चरवार