दिन

विकिपिडिया बठेइ
यैमी फट्टाक: भ्रमण गरऽ, खोजऽ

२४ घन्टाको १ दिन हुन्छ। ३६५ दिनको एक बर्षहुन्छ। त्यसैअरी ७ दिनको एक हप्ता, १५ दिनको एक पक्ष, सूर्यमास अनुसार ३० दिनको एक महिना हुन्छ। चन्द्रमास अनुसार २९ दिनको एक महिना मानियाको छ।