डोटेली गीत

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

डोटेली गीतका लय[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

 • जात्रामा चेलीवेटीले गाँउने गीतको लय
 • १) — बार न बीसी, चेलीवेटी जिरो गोड्न जाँऊ,
 • बाबा हमरा भिट्न आया, थुपुक्कै बसीजाँऊ,
 • रे हो बेट्यु भुडुक्कै उठी जाँऊ,
 • ..........................................।
 • यस्तै अर्को लयमा चोलीवेटीले गाँउने गीत
 • २) —उच्चीरुख गयडाकी घोल, बाबा मेरा चरको नबोल,
 • अर्को घर गैजानेहुँ म भोल, बाबा मेरा चरकी नबोल,
 • छूटी जानेहो ईजुकी कोल, बाबामेरा चरकी नबोल,
 • चर्को वोली मन मेरो नतोड,बाबा मेरा चरकी नबोल
 • ३) — क) सोटा यो वाटो काँजाने रैछ , लाल छमकली छमछम,
 • सोटा उकालीका गुना बाँन्दर, लाल छमकली छमछम,
 • सोटा ओराली मेलखाना बौजु , लाल छमकली छमछम

अर्को लयमा[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

 • ख) सोटा यो वाटो काँजाने रैछ , लाल लैविरी छमछम
 • उकालीका गूँना बाँन्दर सोटा ओराली मेलखाना भन्भन्
 • सोटा उकालीका गूँना बाँन्दर लाल लैविरी छमछम
 • लाल धेरै कुरा जनअरेई । सोटा पड्ली झेलखाना भन्भन्
 • लाल अकास उडनेपङ्खी, सोटा गौरी गडा भन्की भन्भन्
 • सोटा तेरा देश रङ्गीसुवा , लाल कोईमायालु छन्की भन्भन्
 • सोटा यई पानीसार्कीले खाने ,लाल उईपानीको ल्याउने भन्भन
 • सोटा मनपेट अर्कालाई दिने, लाल मुखाजी भुल्याउने भन्भन्
 • ४) —३५ वर्ष देखि ४० वर्ष उमेर समुहकाले खेल्नेडेउडा लय
 • बौजु बौजु कालालेग पल्लीतिर काफल पकन्नार् ....
 • बौजु बौजु घर जनजयाँ झल्का लगन्नार् .......
 • बौजु बौजु मेघ लाग्यो साउनका मैना वादल सीर्काले
 • बौजु बौजु मौरी घुम्छ पूmलका आशले म घुम्छु तिर्षाले
 • बौजु बौजु गोठालो क्याभनी उल्केयो काटेकोईलीमथि
 • बौजु बौजु यईखेल सवारी हुईजाउ जोडे वाहुली माथि
 • बौजु बौजु जुम्लीले कस्तुरी मार्यो ओखोतो चाहेलाकी
 • बौजु बौजु कैको रहडी डेउडा भन्न पाईएलाकी
 • बौजु बौजु काग वास्यो कलेनी धुरा काल्छी वास्यो खोला
 • बौजु बौजु साईका जोडया डेउडा माथि खेल्छु जसो हुन्ी होला
 • बौजु बौजु वेटरी मसला छैन्, लान्टीन तेल छैन ्
 • बौजु बौजु मेरा साईका अनुहारमा वान्नीमा वेल छैन्
 • ................................................................।
 • ५) —१२ देखि १८ वर्ष उमेरका केटीहरुको खेलको लय
 • सीलगडीका दोकानैना , खेलमेरो दार्चुला
 • तस्वीर टाँसेकाछन् ला, खेलमेरो दार्चुला
 • हे मनपापी साउनकी रात ला , खेलमेरो दार्चुला
 • दन्त हाँसेकाछन् ला, खेलमेरो दार्चुला
 • पानी माथि पानी पड्यो ला, खेलमेरो दार्चुला
 • पानीका ढम्मर ला, खेलमेरो दार्चुला
 • जाय म कसरी भनुला , खेलमेरो दार्चुला
 • चलाई हो लम्मर ला , खेलमेरो दार्चुला
 • माछा माद्दी, ताल खोल्याउनी, खेलमेरो दार्चुला
 • यो कईकी वड्डी हो ला , खेलमेरो दार्चुला
 • खाने पीने करम भए , खेलमेरो दार्चुला
 • वोगटानका देश पड्डी हो ला , खेलमेरो दार्चुला
 • तल्ला गाँडी टमट्टाकी , खेलमेरो दार्चुला
 • ताउली वजाई क्याट्ट ला , खेलमेरो दार्चुला
 • भाषा मिला मेरा जसो, खेलमेरो दार्चुला
 • पइतोला मिला च्याट्ट ला , खेलमेरो दार्चुला

यी लै हेर[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

सन्दर्भअन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

भाइरका कडी[सम्पादनस्रोत सम्पादन]