अङरेजी विकिपिडिया

विकिपिडिया बठेइ

अङरेजी विकिपिडिया यक स्वतन्त्र विश्वकोश हो। अङरेजी विकिपिडिया सन् २०१७ अप्रिल २४ माइ शरू भया: हो। अच्याल डोटेली विकिपिडिया माइ ३,४९४ लेखअन]] रया: छन्।