विश्वकोष

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

एक इन्साइक्लोपीडिया वा विश्वकोश एक सन्दर्भ कार्य वा कम्पन्डियम हो जुन सबै शाखाहरू वा विशेष क्षेत्र वा अनुशासनबाट ज्ञानको सारांश प्रदान गर्दछ। [1] Encyclopedias को लेखहरु या प्रविष्टिहरु मा विभाजित छ जो अक्सर वर्णित नाम [2] र कभी-कभी विषयगत श्रेणियों द्वारा वर्णित रूप देखि व्यवस्थित गरिन्छ। इन्साइक्लोपीडिया प्रविष्टिहरू अधिकतर शब्दकोशहरूमा ती धेरै र अधिक विस्तृत छन्। [2] सामान्यतया, शब्दकोश प्रविष्टिहरूको विपरीत जो लेखको शीर्षकमा नामको विषयमा वास्तविक अर्थमा शब्दहरू, अर्थ, उच्चारण, प्रयोग, र व्याकरणिक रूपहरू, विश्वकोश लेखहरू फोकसहरूको बारेमा भाषाको जानकारीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। [3] [4] [5] ] [6]