विश्वकोष

विकिपिडिया बठेइ

एक इन्साइक्लोपीडिया वा विश्वकोश एक सन्दर्भ कार्य वा कम्पन्डियम हो जुन सबै शाखाहरू वा विशेष क्षेत्र वा अनुशासनबाट ज्ञानको सारांश प्रदान गर्दछ। [1] Encyclopedias को लेखहरु या प्रविष्टिहरु मा विभाजित छ जो अक्सर वर्णित नाम [2] र कभी-कभी विषयगत श्रेणियों द्वारा वर्णित रूप देखि व्यवस्थित गरिन्छ। इन्साइक्लोपीडिया प्रविष्टिहरू अधिकतर शब्दकोशहरूमा ती धेरै र अधिक विस्तृत छन्। [2] सामान्यतया, शब्दकोश प्रविष्टिहरूको विपरीत जो लेखको शीर्षकमा नामको विषयमा वास्तविक अर्थमा शब्दहरू, अर्थ, उच्चारण, प्रयोग, र व्याकरणिक रूपहरू, विश्वकोश लेखहरू फोकसहरूको बारेमा भाषाको जानकारीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। [3] [4] [5] ] [6]