सामग्रीमा जानुहोस्

स्याप

विकिपिडिया बठेइ
King Cobra
नाग (किङ कोब्रा)

स्याप सरीसृप वर्ग ओ प्राणी हो। यो पानी तथा जमीन दुयेइ ठौर पाइन्छ। येइको शरीर लामी रस्सी जसो हुन्छ जो सङतोइ काँचुली ले ढोकियो हुन्छ। स्यापआ खुट्टा नाइ हुना। यो आफुना शरीरआ तल्ला हिस्सा ले घसाड़ीबर हिटन्छ। स्यापआ मल्ला रे तल्ला जबड़ाइ बनावट इसी हुन्छे कि खाआप ठुला आकार मी खुलन्छे। स्यापआ मुख भितरी बिष थैली हुन्छे जै सित जोड़ीया दाँत तेज तथा खोक्कल हुनान, काटन्ज्याँ यिनै दाँतअन बठेइ विष हालन्छ। दुनिया मी २५००-३००० प्रजातिया स्याप पायीनाआन।[१] येइका केइ प्राजातिइनओ आकार १० सेण्टीमिटर हुन्छ भण्या अजङर नाउँ अर्याआ स्यापऐ लम्बाई २५ फिट सम्म हुन्छे। स्याप भेगुता, छेपणा, चणा, मुसा तथा दोसरा स्यापअन लाई खान्छ। कभै कभै ठुला जनावरअनलाई निलिदिन्छ।सन्दर्भअन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

  1. याँ कति किसिमआ स्याप छन?[१]