सेतो

विकिपिडिया बठेइ

सेतो रङ्ङ यक वर्णबिहीन रङ्ङ हो। धेकिन्या प्रकाशा: स्पेक्ट्रममी भया: सप्पै प्रकाशा: आवृत्तिनो मिश्रणले सेतो रङ्ङ दिन्छ। प्रकृतिमी पाइन्या रङ्ङ मध्ये सब है जेदा पाइन्या रङ्ङमी यो रङ्ङ लै पणन्छ, जस्याँ कि - घाऽम, हिउँ, दूद, खणी, रे चुना: रङ्ङ। भौत जसा संस्कृतीनमी सेता रङ्ङलाई शुद्धता, निर्दोष, रे उजाला: प्रतीक माण्णान। यो रङ्ङ कला रङ्ङो: या अँनारा: उल्टो हो। एइ रङ्ङलाई पूर्णता, असल, इमानदारी, सफाई, शुरुवात, नौलो, रे तटस्थता आदि सित सम्बन्धित रङ्ङ लै माणिन्छ।

RGB मोडला: अन्साऱ रातो, हरियो रे निलो प्रकाश बराबर तीब्रता मी मिसाइबर टेलिभिजन स्क्रीन रे कम्प्युटर मोनिटर मी सेतो रंग बनौनान।

सेतो घोणो
दूदो: गिलास
सेतो बादल
ध्रुवीय भालु अफना छौँना: सङ्ङ
हिमाल
सेतो जिङ्क, जिङ्क अक्साइड बठेइ बनायिया