सुवा

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

सुवा एक जङ्ङली चणो हो। एइलाई नानाइछना बठेइ घर लेइबर पाल्यो भण्या मान्सइ बोली बोलन्छ रे नानबणा कामखिलाइ मान्सलाई मद्दत लै अरन्छ। तबै यो चणो भौत लोकप्रिय छ। हुनाइ त सुवा भौत जाता: हुनान पुइ लै नेपालमी पाइन्या सुवा खास अरिबर हरिया रङ्ङो हुन्छ। सुवा बगाल बनाइबर बस्सान रे तराई पाहाण लगभग सप्पै ठौर पाइनान।