सुन्तला (रङ्ङ)

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

सुन्तला रङ्ङलाई हिन्दी भषा मी नारङ्गी रंग, अङरेजी मी Orange color रे संस्कृत मी नारङ्ग भण्णान। धेकिन्या प्रकाशा: स्पेक्ट्रम मी रता रङ्ङ रे पेऽला रङ्ङा: बीचा: रङ्ङलाई सुन्तला रङ्ङ भणिन्छ। पाक्या: सुन्तला: बोकणा झो धेकिन्या भया: हुनाले एइ रङ्ङलाई सुन्तला रङ्ङ भणिया: हो। यो रङ्ङ खास अरिबर मनोरञ्जन, गरम, आगो, उर्जा, खतरा, शरद ऋतु, रे गतिबिधि सित जोणिया: रङ्ङ हो। एसिया मी यो रङ्ङ बौद्ध रे हिन्दु धर्मो: एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक रङ्ङ हो।

विज्ञाना: अन्साऱ लगभग ५८५-६२० नानोमिटर तरङ्ग लम्बाइ भया: प्रकाशलाई तकन्ज्याँ सुन्तला रङ्ङो: अनुभव हुन्छ। RGB रङ्ङ मोडल मी सुन्तला रङ्ङ बनौनाइ बर्ता तीब्रता वालो रातो प्रकाश रे थोको तीब्रता भया: हरियो रङ्ङ मिसाइन्छ, एइ मिश्रण मी निला रङ्ङा: प्रकाशलाई मिसाइनैन।

परम्परागत हिसाब ले यो रङ्ङ शरद ऋतु, अन्न बाली रे शरद ऋतुका पात सित सम्बन्धित छ। फूल, सुन्तला रङ्ङा: फलफूल रे सागपात, शरद ऋतु मी धेकिन्या पात क्यारोटिन (carotene) नाउँ अर्‍या: प्रकाश संश्लेषक पिगमेंट (photosynthetic Pigments) का लाग्दा यो रङ्ङ पाउनान।

मान्सन केइ-केइ रङ्ङनलाई स्वाद सित जोड्डान तबै खान्या चीऽजा: रङ्ङले स्वाद मी भौति प्रभाव पाड़न्छ। सुन्तला रङ्ङ निका स्वाद सित बर्ता जोडिया हुनाले भौत जसा कम्पनी टौफी लगायता: खान्या चीज मी यो रङ्ङ राख्द्या अद्दान।

चित्र दिर्घा[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

सुन्तला
सुन्तला जरबेरा
Alaska Airlines Boeing 737-890 N579AS
सुन्तला रे सुन्तला: रस
खण्यौन्ज्याँ बन्या: गाँण
Solenostemon scutellarioides (Coleus x hybridus) 'Rustic Orange' Leaf Cluster 3264px

सन्दर्भन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

बाइल्ला स्रोतन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]