संख्या

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

संख्या हामरा जिन्दगीका हरेक काम मी प्रयोग मी आौनान । कसै धावक (दौड्ड्या मान्स) खिलाइ ०.००१ सेकेण्डको फरक उइलाई स्वर्ण पदक दिलाइ सकन्छ या त उइलाई स्वर्ण पदक पौना बठेइ रोकिसकन्छ । कसै घड़ीका घुरा: व्यास मी एक सेन्टिमिटरो एक हजारौँ हिस्सा मी फरक पड्या लै तो घड़ी बिकाम होइसकन्छे । इस्याइँ कसै मान्सइ पछ्याण खिलाइ उइको फून नम्मर, बैङ्क खाता नम्मर या त परिक्षा: रोल नम्मर सहयोगी हुनान।

संख्या मानव सभ्यताइ जति: पुराना छन । संख्या: विकास प्राकृतिक संख्या बठेइ भया भयाले लै अच्याल आइबर संख्या: क्षेत्र फैलिबर पूर्णाङ्क, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या हुनोइ समिश्र संख्या सम्म पुगिग्यो ।

संख्यानका बिचमी यो सम्बन्ध रया छ:

प्राकृतिक संख्या
पूर्णाङ्क
परिमेय संख्या
वास्तविक संख्या
समिश्र संख्या quaternions