विकिपिडिया:AutoWikiBrowser/CheckPage/Requests

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

अटोविकिब्राउजर खिलाइ निवेदन कि प्रक्रिया[स्रोत सम्पादन]

ध्यान दिया: अटोविकिब्राउजर खिलाइ निवेदन दिइ सक्या पाछा १ हप्ता सम्म विकि समुदाय का कोइलै प्रयोगकर्ता ले तम सित प्रश्न सोद्दु सकन्छ जइको उत्तर दिन्या रे नदिन्या तम माइ भर पड़न्छ। तमरा आवेदन सित मतदान को प्रक्रिया लै सुरु हुन्या छ । आवेदन गरिसक्या पाछा चौपातो मी आफुना आवेदन को सूचना दिइहाल्या जैले और प्रयोगकर्ता लाइ लै तमरा आवेदन का बारेमी जाण्णँ रे तमरा पक्ष/विपक्षमि मतदान गद्दु सकौन।

वर्तमान समय : १०:५६, ९ मार्च २०२१ (युटिसी)

निवेदन फारम को स्वरूप यै प्रकारोः हुनपड्याछ:

=== प्रयोगकर्ता नाम ===
* {{rfplinks|1=प्रयोगकर्ता नाम}}
 
 (तमरि भुँणाइ) ~~~~

'''समर्थन'''

'''विरोध'''

'''छलफल'''

उदाहरण:XXXXले भरन्ज्याँ इस्याँ भद्दु पड्ड्याछ

=== XXXX ===
* {{rfplinks|1=XXXX}}
 
 (तमरि भुँणाइ) ~~~~

'''समर्थन'''

'''विरोध'''

'''छलफल'''