विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास

विकिपिडिया बठेइ

विभिन्‍न भाषाअनका विकिपीडियाका पारस्परिक कुरणिकाआनीकि न्यूति विकिपीडियामी दूतावास बनायीर्यान। इन दूतावाअनकि सूची मेटा विकिमी छ: सप्पै विकिपीडिया दूतावासअनकि सूची। दूतावसअनका बारेमी जेदा जानकारीकि न्यूति अङरेजी विकिपिडिया पन्‍नामी अङरेजी विकिपिडिया दूतावास तकऽ।

स्वागत छ तमलाई डोटेली विकिपिडिया दूतावासमी। यदि तम सित डोटेली विकिपिडिया सङ्ङ सम्बन्धित कोई उद्घोषणा या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा या डोटेली विकिपिडिया सित सम्बन्धित प्रश्न छन भँण्या तम उनलाई याँ प्रकाशित अद्‍दाइ न्युतो दिनाउँ। तमरा सन्देश कसैलै भाषामी होइसक्दान पुइ लै डोटेली, नेपाली या अङरेजीमी लेखीयाऽ प्रशनअनोः उत्तर निक्केरी रे छँटाइ मिलिसकन्छ।

Welcome to the embassy of the Doteli-Wikipedia! If you have any announcements or questions regarding international issues or the Doteli Wikipedia, you are invited to post them here or to the Talk page for this article. Posts can be in any language but posts in Doteli, Nepali and English are most likely to be answered in a timely manner.

कोइ ले लेख अनुवाद अनुरोध खिलाइ विकिपिडिया:अनुवाद अनुरोधमी जाइबर उपयुक्त ठउर अनुरोध राख्याऽ।