विकिपिडिया:कर्त्तव्य

विकिपिडिया बठेइ
जेदाजसो सोदिन्या प्रश्नअन   निका लेख लेख्दाइ निउती मद्दत   पाँच खमा (पञ्च स्तम्भ)   विकि कर्त्तव्य   ज्ञानसंग्रह
  • विकिपीडियाको मुख्य कर्तव्य हो महान विश्वकोशको निर्माण गद्दु
विकिपीडिया कारणअनको उपक्रमको निम्ति मंच नाइँहो no wiki-crusades
विकिपीडिया सामाजिक परिवर्तनको एजेंट नाइँहो no wiki-change
विकिपीडिया खुल्ला भाषणको निम्ति मंच नाइँहो no wiki-forum
विकिपीडिया व्हेल/एक सिङे गैँडा बचाउने ठौर नाइँहो no wiki-save
विकिपीडिया सही कार्य गर्ने ठौर नाइँहो no wiki-right
विकिपीडिया तिब्बत स्वतन्त्र गराउन्या ठौर नाइँहो no wiki-free
विकिपीडिया नारा वा भोट माग्ग्या थलो नाइँहो no wiki-vote
विकिपीडिया अँगालो हाल्ने रुख, कुकुरका छाउरा पाल्या अथवा गेदामेदानलाई भाती खाने ठौर नाइँहो no wiki-love
विकिपीडिया व्यर्थका बेबकुफी कार्य गर्ने मानिसहरुको निम्ति नाइँहो no wiki-dumb
विकिपीडिया कुनै धार्मिक व्यक्तित्व अथवा धर्मको प्रसंशा को गीत गाउने स्थल नाइँहो no wiki-praise
विकिपीडिया बराक ओबामा, रोन पल अथवा स्टीफेन कोल्बर्टलाई पूजा गर्ने स्थल नाइँहो no wiki-fluff
विकिपीडिया कुनै उम्मेदवार, कानून, मुद्दाको पक्षमा प्रचार गर्ने स्थल नाइँहो no wiki-campaigns
विकिपीडिया अज्ञानता हटाउने र मानिसहरुलाई सही सोच तर्फ लाने स्थल नाइँहो no wiki-ganda
विकिपीडिया विकिपीडिया आम भावनाको विकल्प नाइँहो no wiki-duh
विकिपीडिया तमरो आफ्नो बल्ग वा व्यक्तिगत वेभसाइट नाइँहो no wiki-blog