रङ्ङ

विकिपिडिया बठेइ

रङ्ङ हमरा चारैहण छ। यो एक अनुभूति हो जो हमरा जिन्नगीमी जिज्ञासा रे भावना थपन्छ। हमले लौन्या लत्ता भठेइ लीबर हमले बनौन्या चित्र सप्पै रङ्ङा वल्तिरपल्तिर घुम्दान। रङ्ङ नभया भयाले सायद यो सन्सार यिति रुबस हुनेइथेन। रङ्ङ भावनालाई वर्णन अद्दाइ प्रयोग अद्द सकिन्छ; हम निलो महसुस अद्द सक्दाउँ, रातो तातो हुन्छ।

रङ्ङ प्रकाशो एक गुण हो। जब प्रकाश हमरा अँखामी पणन्छ तै बेला हमलाई रङ्ङो अाभास हुन्छ। आधारभूत रङ्ङ तीन हुनान - रातो, निलो, रे हरियो। और सप्पै रङ्ङ यिन तीनै रङ्ङ फरक-फरक अनुपातमी मिसाइबर बनाउन सकिन्छ।

लिनियर भिजुयल स्पेक्ट्रम: धेकिन्या प्रकाश पट्टी

इतिहास[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

रङ्ङ हज्जारौँ साल पैली बठेइ प्रयोग अरिन पस्या हो। अच्याल कृतिम रङ्ङो प्रयोग हुन पस्या लै पैली प्राकृतिक रङ्ङलाई प्रयोग अरन्थ्या। हरियो रङ्ङ बनाउनाइ हरिया वनस्पतिको, पेऽलो रङ्ङ बनाउनाइ हल्दो, तस्याइँ और लै भौत चीजो प्रयोग अरिन्थ्यो।

प्राथमिक रङ्ङ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

RGB रङ्ङ मोडलमी रता, हरिया रे निला रङ्ङलाई प्राथमिक रङ्ङ भण्णान जो कम्प्यूटर या टिभीका पर्दामी हर प्रकारा: रङ्ङ बनौनाइ काम औनान। तन तल्तिर टेबुलमी दियिया छन्।

रङ्ङो नाउँ रङ्ङो नमूना
रातो रातो
रातो
निलो निलो
निलो
हरियो हरियो
हरियो

भौति प्रयोगमी औन्या रङ्ङ‍[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

बर्ता प्रयोगमी औन्या रङ्ङ तल्तिर दियिया छन्।

रङ्ङो नाउँ रङ्ङो नमूना
रातो रातो
रातो
निलो निलो
निलो
हरियो हरियो
हरियो
कालो कालो
कालो
पेऽलो पेलो
पेलो
सेतो सेतो
सेतो
फुसरो फुसरो
फुसरो
सुन्तला सुन्तला रङ
सुन्तला
वैजनी बैजनी
बैजनी
करणो करडो
करडो
चाँदी रङ्ङ चादी रङ
चादी
गुलाबी गुलाबी
गुलाबी

सन्दर्भ सूची[सम्पादनस्रोत सम्पादन]