सामग्रीमा जानुहोस्

भेगुतो

विकिपिडिया बठेइ
भेगुतो
भेगुतो

भेगुतो - एइलाई नेपाली मी भ्यागुतो हिन्दी मी मेंढक रे अङरेजी मी Frog भण्णान। भेगुतो पानी रे जमीन दुएइ ठौर बस्स सक्द्या उभयचर प्राणी हो। यो एक ठण्ण रकत भया: प्राणी हो अर्थात् एइका हणो: तापक्रम वातावरणा: अन्साऱ घट्ट्या रे बड्ड्या हुन्छ। हिउना: मैना ठण्ण बठेइ बच्चाइ ताल या खालीका ढकना माटी खणीबर माटीका मिनिमणी बसन्छ । याँ सम्म कि खनाइ लै केइ खानैन । एइ क्रियालाई शीतनिद्रा भण्णान। इसोइ क्रिया गरमा: दिन लै हुन्छ। यो एक मांशाहारी जीव हो। एइको जीवनचक्र और प्राणीका है भौत फरक छ। भेगुता: छौनानलाई चेट्ट्या भण्णान। चेट्ट्या तकन्ज्याँ मछाइ झा हुनान रे पानी मी बस्सान। पछा जाइबर चेट्टया: खुट्टा औँद्दान रे पुछणि झणन्छे। तै पछा भेगुतो बनन्छ। चेट्टया है पैली भेगुता: अँणा डोऱ झो धेकिन्या जाल ले ढोकिया: हुनान।

शारीरिक बनोट[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

भेगुता: चार खुट्टा हुनान। पछिल्ला दुइ खुट्टा अगिल्ला खुट्टा है ठुला हुनान। जैका कारणले यो लामी फट्टाक हाली सकन्छ। अगिल्ला खुट्टा मी चार-चार रे पछिल्ला खुट्टा मी पाँच-पाँच जालिदार औँला हुनान, जो भेगुतालाई पानी मी तैद्दाइ मद्दत अद्दान। भेगुता: आकार ९.८ मिलिमिटर बठेइ लेइबर ३० सेण्टिमिटर सम्म हुन्छ। साधारणत: भोल्या भेगुतो पोथी है आकार मी नानो हुन्छ। भेगुता: छला मी विषग्रन्थि हुनान। भेगुता प्राय: सबै ठौर पाइनान। एइका ५००० है बर्ती जातै अइलसम्म खोज होइसकिरैछ। बरिखा इनरि संख्या सब है जेदा हुन्छे।


सन्दर्भ समाग्री[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

बाह्य कडीहरु[सम्पादनस्रोत सम्पादन]