भँणाकुड़ा

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

खनाइ पकौनाइ, पस्कीनाइ या भन्सामी और केइतिर राख्दाइ काममी औँन्या सामानलाई भँणाकुड़ा भण्णान। सामान्यत: भँणाकुड़ा धातु बठेइ बनाइनान जस्याँ - ल्वाखर, तामु, काँसो रे पितल। नेपाली भन्सामी काठा: भँणाकुड़ा लै भौति चलनमी छन।

थेलुवा/चौकी, चिम्टा, बेल्या, तो:, डाणु, पण्ण्यो, भादली/भादलो, लोणो/सिलौटो, पारो/कुर्या/टङ्का/ठेकी, फोऽलो/फोऽली, कसिँणो/लोटा, बिराली, दलनी, थाल, पलेट, खुचण्या(बेल्या है नानो, डणा सणा राख्दाइ प्रयोग अरिन्छ), डेक/बटा, पराद, पाल्लो, चिण्णो, जाँती, ताउलो/ताउली आदि भँणाकुड़ा हन।