"सूर्ज्या फूल" को बिचमी भिन्नता

Jump to navigation Jump to search
नानबडो सुधार
(नानबडो सुधार)
}}
|}}
सूर्ज्या फूल (द्विपदीय नाउँ: Helianthus annuus, अँग्रेजी नाउँ: common sunflower) यो छ Asteraceae परिवार Helianthus जीनस फूल फुल्ल्या बोट प्रजाति। फूल फुल्ल्या बोट प्रजाति। येइ का फूलअन पहेंलोपेलाः रङ्ङ का हुनान।हुनान्। येइका फूलअन ठुला साइज मी।मी हुनान्। येका बोटको रूखो उचाई 3 मिटर छ।सम्म हन्छ।<ref name=Guiness>{{cite web|title=Tallest Sunflower|url=http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-sunflower|work=Guinness World Records|accessdate=4 May 2014}}</ref>
==चित्र ग्यालेरी==
<gallery>

नेविगेशन मेनू