ढाँचा:अक्षर गणना

विकिपिडिया बठेइ
अन्वेषणमा जानुहाेस् खाेजमा जानुहाेस्
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

यो ढाँचा विकिपाठ इनपुट लिन्छ र त्यसमा भएको क्यारेक्टर, स्पेस र कति अक्षर छ त्यसको गणना गरेर आउटपुट दिने गर्दछ ।

प्रयोग उदाहरण[स्रोत सम्पादन]

एक प्राचल[स्रोत सम्पादन]

साधारण पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

बाह्य लिंक सहित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज [https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज [https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org कृष्ण]}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org कृष्ण]}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org कब्र]}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org कब्र]}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org आगरा]}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org आगरा]}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अगर]}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अगर]}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अ]}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अ]}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org ]}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org ]}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org]}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०


बुलेटेड पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|*महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=*महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|*अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

अनुक्रमित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|#महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=#महाराज अग्रसेन}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|#अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#अग्रसेन}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#कृष्ण}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#कब्र}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#आगरा}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#अगर}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#अ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

दो प्राचल[स्रोत सम्पादन]

साधारण पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज अग्रसेन|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज अग्रसेन|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|अग्रसेन|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अग्रसेन|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|कृष्ण|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=कृष्ण|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|कब्र|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=कब्र|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|आगरा|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=आगरा|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|अगर|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अगर|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|अ|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=अ|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना||सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

बाहरी कड़ी सहित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज [https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज [https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अग्रसेन]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org कृष्ण]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org कृष्ण]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org कब्र]|सामग्री=हाँ}} कब्र}|सामग्री=हाँ}
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org कब्र]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org आगरा]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org आगरा]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अगर]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अगर]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org अ]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org अ]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org ]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[https://hi.wikipedia.org ]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[https://hi.wikipedia.org]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

साधारण विकि कड़ी सहित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज [[अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज [[अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|[[अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[कृष्ण]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[कृष्ण]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[कब्र]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[कब्र]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[आगरा]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[आगरा]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[अगर]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अगर]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[अ]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अ]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

पाइप सहित विकि कड़ी सहित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|महाराज [[अग्रसेन|अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=महाराज [[अग्रसेन|अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|[[अग्रसेन|अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अग्रसेन|अग्रसेन]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[श्रीकृष्ण|कृष्ण]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[श्रीकृष्ण|कृष्ण]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[कब्र|कब्र]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[कब्र|कब्र]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[आगरा|आगरा]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[आगरा|आगरा]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[अगर|अगर]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अगर|अगर]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[अ|अ]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[अ|अ]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|[[|]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=[[|]]|सामग्री=हाँ}} क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

बुलेटेड पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|*महाराज अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 • महाराज अग्रसेन
  क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=*महाराज अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 • महाराज अग्रसेन
  क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|*अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 • अग्रसेन
  क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 • अग्रसेन
  क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*कृष्ण|सामग्री=ठिक}}
 • कृष्ण
  क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*कृष्ण|सामग्री=ठिक}}
 • कृष्ण
  क्यारेक्टर: ५, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*कब्र|सामग्री=ठिक}}
 • कब्र
  क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*कब्र|सामग्री=ठिक}}
 • कब्र
  क्यारेक्टर: ४, अक्षर: २.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*आगरा|सामग्री=ठिक}}
 • आगरा
  क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*आगरा|सामग्री=ठिक}}
 • आगरा
  क्यारेक्टर: ४, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*अगर|सामग्री=ठिक}}
 • अगर
  क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अगर|सामग्री=ठिक}}
 • अगर
  क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*अ|सामग्री=ठिक}}

 • क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*अ|सामग्री=ठिक}}

 • क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|*|सामग्री=ठिक}}

 • क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=*|सामग्री=ठिक}}

 • क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०

अनुक्रमित पाठ[स्रोत सम्पादन]

इनपुट आउटपुट
{{अक्षर गणना|#महाराज अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 1. महाराज अग्रसेन
  क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|पाठ=#महाराज अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 1. महाराज अग्रसेन
  क्यारेक्टर: १४, अक्षर: ८.५, स्पेस: १
{{अक्षर गणना|#अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 1. अग्रसेन
  क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#अग्रसेन|सामग्री=ठिक}}
 1. अग्रसेन
  क्यारेक्टर: ७, अक्षर: ४.५, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#यदि|सामग्री=ठिक}}
 1. यदि
  क्यारेक्टर: ३, अक्षर: २, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#अगर|सामग्री=ठिक}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: ३, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#यदि|सामग्री=ठिक}} क्यारेक्टर: ३, अक्षर: २, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#अ|सामग्री=ठिक}}

 1. क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#अ|सामग्री=ठिक}} क्यारेक्टर: १, अक्षर: १, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|#|सामग्री=ठिक}}

 1. क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०
{{अक्षर गणना|पाठ=#|सामग्री=ठिक}}

 1. क्यारेक्टर: ०, अक्षर: ०, स्पेस: ०