डोटेली भैलो

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

डोटेली भैलो दुतियामा खेलिने बुढो भैईलोको लय[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

 • दुईकी दुद्याउ भाइ — भैई.......लो ,
 • दईका त्यार — भैई.........लो ,
 • सगरेकाद्वार — भैई........लो ,
 • सगरेकी खोली — भैई........लो ..........
 • यस पछि भैलोको शव्दहरु जोडदै जानु पर्दछ ।

डोटेली किशोरीहरुले खेल्ने भैलोको लय[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

 • औसी बार, गाईका त्यार— भैली..रि भैलि
 • त्यारैका बार , धर्मता वार — भैली..रि भैलि
 • धर्मकी खोली ,पैसाकी झोली— भैली..रि भैलि
 • तीनपैसी माझ, अरेनतरे — भैली..रि भैलि
 • पिपल ढले,पिपल पाती— भैली..रि भैलि
 • रायाकी छाती ,रया जमानु — भैली..रि भैलि
 • नन्नना घरको , चामले मानु — भैली..रि भैलि
 • ठूलोघर मनानु ,रितजनानू — भैली..रि भैलि
 • यई ठूला घरको ,बाखरो खानू — भैली..रि भैलि
 • छोहो वाखरी, छोटी न मोटी— भैली..रि भैलि
 • देउ सीय रोटी ,देउ सिय वार— भैली..रि भैलि
 • खेलहो विचार , खेल्ला मल्ला— भैली..रि भैलि
 • उरेली खेल्ला , काँडैमा विज्यो — भैली..रि भैलि
 • काँडो सुतल्ला , वारै पो लाग्यो — भैली..रि भैलि
 • भई भरी बार, भैलाका त्यार— भैली..रि भैलि
 • यही घरकी रानी,काँगैन पानी— भैली..रि भैलि
 • न खोला खेत,न वन बेत— भैली..रि भैलि
 • मागन हामी, आएका नईहुँ— भैली..रि भैलि
 • वर्ष दिनको ,रित जनाउन— भैली..रि भैलि
 • सिद्धि सुनाउन, आएका हामी— भैली..रि भैलि
 • जो देलो पैशा , उहीका वन भैसा— भैली..रि भैलि
 • जो देलो नाली, जलपुत्र पाली— भैली..रि भैलि
 • जो देलो केला, उईका काखी चेला— भैली..रि भैलि
 • जो देलो मानु ,उईको सुनको छानु— भैली..रि भैलि
 • दिन्छौ दिए,हमरोपैचो लिए — भैली..रि भैलि
 • यही कुन्डाजान्छीन,पोईय सुदाउछीन—भैली..रि भैलि
 • उई कुण्डाजान्छीन कतिदिउभन्छीन —भैली..रि भैलि
 • हमरो भाषा, हमरो धर्म— भैली..रि भैलि
 • संधै गरया, निकै कर्म — भैली..रि भैलि
 • चली जाओस, चौजुग नाँऊ— भैली..रि भैलि
 • वढीलेखि ज्ञानी वन्या— भैली..रि भैलि
 • अईतिरबडी ,नाम चलया— भैली..रि भैलि
 • वरपिपल जसा गजाईब रह्या— भैली..रि भैलि
 • दुवाकी चाखूरी जसा,पलाईब रह्या— भैली..रि भैलि
 • केलाकाथूमली जसा, मौलाईब रह्या—भैली..रि भैलि
 • हजारी फुल जसा , फुली रह्या— भैली..रि भैलि
 • हमरा माईतका, सुन जमरा— भैली..रि भैलि
 • पराय माईतका, जौका जमरा— भैली..रि भैलि
 • हमरा माईत जी जसी रह्या, अजम्मरु भया— भैली..रि भैलि
 • भैलो भित्र पस्यो ............................

डोटेली किशोरहरुले खेल्ने भैलोको लय[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

 • औसी बार, गाईको त्यार— भैई..लो
 • त्यारैका बार , धर्मता वार — भैई..लो
 • धर्मकी खोली , पैसाकी झोली— भैई..लोे
 • तीनपैसी माझ , अरेन तरे — भैई..लो
 • पिपल ढले , पिपल पाती— भैई..लो
 • रायाकी छाती , रया जमानु — भैईलो
 • नन्ननना घरको , चामले मानु — भैईलो
 • ठूलोघर मनानु , रितजनानू— भैईलो
 • यई ठूला घरको ,बाखरो खानूू — भैईलो
 • छोहो वाखरी , छोटी न मोटी — भैईलो
 • देउसीय रोटी, देउसिय वार — भैईलो
 • खेलहो विचार , खेल्ला मल्ला— भैईलो
 • उरेली खेल्ला , काँडैमा विज्यो — भैईलो
 • काँडो सुतल्ला , वारै पो लाग्यो — भैईलो
 • भई भरी बार , भैलाका त्यार — भैईलो
 • यही घरकी रानी , काँगैन पानी — भैईलो
 • न खोला खेत, न वन बेत — भैईलो
 • मागन हामी, आएका नईहुँ — भैईलो
 • वर्ष दिनको , त्यार मनाउन — भैईलो
 • रित जनाउन , सिद्धि सुनाउन— भैईलो
 • आएका हामी— भैईलोे
 • हे जो देलो पैशा, उनका वन भैसा— भैईलो
 • जो देलो नाली, जलपुत्र पाली— भैईलो
 • जो देलो केला, उईका काखी चेला— भैईलो
 • जो देलो मानु , उईको सुनको छानु — भैईलो
 • दिन्छौ दिए, हमरोपैचो लिए – भैईलो
 • यही कुन्डा जान्छीन , पोईय सुदाउछीन— भैईलो
 • उई कुण्डा जान्छीन , कति दिउ भन्छीन— भैईलो
 • जो देलो मूठी उईको हात टूटी — भैईलोे
 • जो देलो पाथी उईकी सुनकी छाती— भैईलो
 • पुणाईनीका, झाल जसा,मौलाईव रहया— भैईलो
 • दुवाकी चाखूरी जसा, पलाईब रह्या— भैईलो
 • केलाकी थूमेली जसा,गजाईव रह्या— भैईलो
 • हजारी फुल जसा , फुलीब रह्या— भैईलो
 • भैलो भित्र पस्यो


सन्दर्भ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]


भाइरा कड़ियन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]