जीव विज्ञान

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानऐ तीन विशाल शाखाअन मद्धे यक हो। यो विज्ञान जीव, जीवन रे जीवनआ प्रकृया सित सम्बन्धित छ। येइ विज्ञान मि बोट-बट्यौला रे जनावरअनओ उत्पत्ति, इतिहास, भौतिक गुण, जैविक प्रक्रम, कोशिका, आदत, इत्यादियो अध्ययन अरीँछ।

जीव विज्ञान शब्दओ प्रयोग सब है पैल्ली लैमार्क रे ट्रविरेनस नाम का वैज्ञानिकअनले १८०२ ई० मे अर्‍याआ हो। विज्ञान ऐ तो शाखा जो जीवअन सित सम्बन्धित छ, जीवविज्ञान भणीँछे।

जीव[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

जै वस्तुअन ऐ उत्पत्ति कसै विशेष अकृत्रिम जातीय प्रक्रियाआ फलस्वरूप हुन्छे, जीव भणीँछ। यिनरो यक परिमित जीवनचक्र हुन्छ। हम सप्पै जीव हौँ। जीवअन मी केयि मौलिक प्रक्रिया हुनान:

  1. पोषण : येइ अन्तर्गत सप्पै जीव विशेष पदार्थअनआ ग्रहण बठेइ आफुलाई चायिन्या उजा प्राप्त अद्दान।
  2. श्वासप्रश्वास : येइमी प्राणी महत्वपूर्ण ग्यासअनओ परिवहन अद्दान।
  3. संवेदनशीलता : जीवअन मी बाइल्ला अनुक्रियाअनआ प्रति संवेदनशीलता पायीँछे।
  4. प्रजनन : यो जीवअन मी पायिन्या अनौठो रे अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। प्रजनन बठेप जीव आफुइ जसा सन्तान उत्पन्न अरि सक्दान तथा जैविक अस्तित्व लाइ पुष्टता प्रदान अद्दान।

चित्रपट[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

सन्दर्भ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

यिन लै हेर[सम्पादनस्रोत सम्पादन]