जिबणो

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
Human Tongue
मान्सओ जिबणो

जिबणो मुखआ तल्ल्या मी रयाआ यक मांशपेसी हो, जो ख़नाइ चपौनाइ रे निल्लाइ सजी बनाउँछ। यो स्वाद अनुभव अद्द्या प्रमुख अङ्ग हो क्याइकि जिबणो स्वाद अनुभव अद्द्या प्राथमिक अङ्ग हो, जिबणाआ मल्ला सतह पेपिला रे स्वाद अनुभव अद्द्या कोशअनले ढोकियाआ हुन्छ। जिबणाआ दोसरो काम स्वर नियन्त्रित अद्द्या हो। यो संवेदनशील हुन्छ रे राआल ले सदान भिजिर्‍या हुन्छ। सङ्ङै येइलाइ यिथउथ चल्लाइ मद्धत अद्दाइ भौत तन्त्रिका तथा रक्त नली जिबणामी हुनान। यिन सप्पै का अलावा, जिबणो दाँतै सफाई को यक प्राकृतिक माध्यम लै हो।