चित्र:Film Reel.svg

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

खास फाइल(SVG चित्र,सानतिनो १२८ × १२८ पिक्सेलहरु, फाइल आकार: १८ किलोबाइट)

यो फाइल Wikimedia Commons बठे हो र और परियोजनाहरू बठे पन प्रयोग गद्द सकिन्याछ । ताखाइ यैको फ़ाइल विवरण पानोमि रयाका विवरण तल्तिर दियाको छ।

बेलिविस्तार

SVG recreation of an icon from "Crystal Clear" theme, created originally by Everaldo Coelho and YellowIcon

मिति Uploaded to Commons on 22 October 2007
स्रोत मेरो आफ्नोई काम
लेख्यामान्सु User:Fancypants09
छुटकारा
(यो चित्र पुनप्रयोग गद्द)
GNU head This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See version 2.1 and version 3 of the GNU Lesser General Public License for more details.
अन्य संस्करणहरू

Derivative works of this file: Cinema of Egypt.svg Image:Crystal Clear app aktion.png

फाइल इतिहास

तिथि/बेलामी क्लिक अरि तैबेला(समय) यो फाइल कसो थ्यो भणी हेद्द सकिन्याछ ।

तिथि/बेलाथम्बनेलआयामप्रयोगकर्ताटिप्पणी
यैलको१७:२७, ४ अगस्ट २००८थम्बनेल १७:२७, ४ अगस्ट २००८ संस्करणको रुपमी१२८ × १२८ (१८ किलोबाइट)Wylveresize+add shadow
११:१८, २ डिसेम्बर २००७थम्बनेल ११:१८, २ डिसेम्बर २००७ संस्करणको रुपमी६०० × ६०० (१० किलोबाइट)David Levyimproved version uploaded to English Wikipedia by original author
०१:५८, २३ अक्टोबर २००७थम्बनेल ०१:५८, २३ अक्टोबर २००७ संस्करणको रुपमी६०० × ६०० (१० किलोबाइट)Fancypants09~commonswiki{{Information |Description=Self-made SVG version of a "Crystal Clear" icon |Source=self-made |Date=Oct 22, 2007 |Author= Fancypants09 }}

१०० भन्दा अधिक पृष्ठ लिङ्कहरू यस फाइलसँग जोडिएको छ। निम्नलिखित सूची फाइलसँग पहिलो १०० पृष्ठ लिङ्कहरू जोडिने देखाउँछ। पूर्ण सूची पनि उपलब्ध छ।

विश्वव्यापी फाइल प्रयोग

निम्न और विकिहरुमि यै फाइलको प्रयोग:

येइ फाइलओ more global usage हेर:

मेटाडेटा

"https://dty.wikipedia.org/wiki/चित्र:Film_Reel.svg" बठे निकालियाऽ