केटा

विकिपिडिया बठेइ
यैमी फट्टाक: भ्रमण गरऽ, खोजऽ
नेपाली केटा

केटा अथवा मुल्याया भन्नाले मानिसको पुरुष जातिको बाल्यावस्था वा युवावस्था अथवा छोर्याटो अवस्थालाई जनाउँछ ।