कालो

विकिपिडिया बठेइ
कालोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#000000
sRGBB  (rgb)(0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 100)
HSV       (h, s, v)(–°, –%, 0%)
स्रोतपरिभाषा अन्सारअ
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

कालो रङ्ङ एकदमै अँनारो रङ्ङ हो। यो प्रकाशो: पूर्ण अनुपस्थितिलाई कालो रङ्ङ माण्णान्। CMYK रङ्ङ मोडेलमी कला रङ्ङलाई एक प्राथमिक रङ्ङा: रूपमी लियीन्छ। कालो रङ्ङ (अँनारो) सेता रङ्ङ (उजालो)को ठ्याक्कै उल्टो रङ्ङ हो। कला रङ्ङलाई सप्पै रङ्ङमैँ है प्रधान रङ्ङ माणिन्छ। यो रङ्ङ सप्पै रङ्ङ मिसाइबर बन्न्या रङ्ङ हो। एइ रङ्ङले प्रतिषोध, घृणा, द्वन्द्व, शोक, अन्त, रहस्य, जादू, शक्ति, हिंसा तिर सङ्केत अरन्छ।

एइ रङ्ङो: विशेषता प्रकाशलाई सोस्स्या भया हुनाले कला रङ्ङा: लत्ता विशेष अरिबर हिउना: मैना प्रयोग अरिनान जैले सूर्ज्या: प्रकाश सोशिबर हणलाई गरम राख्दाई मद्दत अरन्छ। हिन्दु रितीरिवाजमी एइलाई शनिदेवो: प्रिय माणिन्छ। इसोई अरिबर एइ रङ्ङलाई मृत्यु या शोक सित जोड़िबर हेरिन्छ भण्या भूत-प्रेत बठेइ शक्ति प्राप्त अद्द्या काला जादू सित जोणिबर लै हेरिन्छ। तबै यो रङ्ङ गम्भीरता या रहस्स्यो: प्रतीक लै हो।

कालो बिल्लो
कौवा

सन्दर्भन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

बाइल्ला स्रोतन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]