कान

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
मान्सओ बाउँ कान
मान्सओ बाउँ कान

मानव या और स्तनधारी प्राणीइन मी कान श्रवण प्रणालीयो मुख्य अङ्ग हो। ढाड़ भयाआ प्राणीइनमी मछा बठेइ लेइबर मान्स सम्म कान जीववैज्ञानिक रूप ले समान हुन्छ मात्र उइकि संरचना जीव या प्रजातिया अन्साऱ फरक धेकीँछ। कान तो अङ्ग हो जो ध्वनियो पत्ता लाउँछ, यो अङ्ग ध्वनि मात्तरि पकोड्डैन, हमरा शरीरलाई सन्तुलनमी राख्द्दाइ रे स्थिति जणौनाइ मुख्य भूमिका खेलन्छ।

"कान" शब्द लाइ सङतोइ अङ्ग या धेकिया भाग खिलाइ मात्तरि प्रयोग अद्द सकीँछ। जेदा जसा प्राणीइन मी, कानओ जो हिस्सा धेकीँछ तो कुरकुर्‍या हाआण ले बन्या हुन्छ जैलाइ बाइल्लो कान भणीँछ। बाइल्लो कान श्रवण प्रक्रियाआ पैल्ला कदम मी मात्तरि भाग लिन्छ रे यो शरीरलाई सन्तुलन बोध अरौन्या काम मी केइ लै भूमिका खेल्लैन। ढाड़ भयाआ प्राणीइन मी काम जोडी मी सममितीय रूपमी मुण्डाआ दोराइ हण हुनान। यो व्यवस्था ध्वनि स्रोतै स्थिति निर्धारण अद्दाइ सहायक हुन्छे।

भाग[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

मान्सआ कानऐ रचना (श्रवण नलियो लम्बाई एइ चित्रमी ठुलो बनाइबर धेकाइराइछ)
मान्सआ कानऐ रचना (श्रवण नलियो लम्बाई एइ चित्रमी ठुलो बनाइबर धेकाइराइछ)

मानवीय कानआ तीन भाग हुनान-

  • बाइल्ला (बाह्य) कान
  • मध्य कान
  • भितल्लो (भित्री) कान

सन्दर्भ सामग्रीअन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]


भाइल्ला स्रोत[सम्पादनस्रोत सम्पादन]