कलम

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

कलम या लेख्ख्या इसो चीज हो जै प्रयोग अरिबर स्याइका सहायताले लेखिन्छ । कलम ले और लै भौत चीजमी लेख्द सकिन्छ (जस्याँ पैलीका जमना भोजपत्र, पात, बोकणा, काठ आदिमी लेखिन्थ्यो)। पुरना जमना बठेइ अइल सम्म भौत किसमा कलम प्रयोगमी अरियाछन् जस्याँ कि निङला: कलम, चणा: पाँऽखो कलम, स्याइ हालिबर लेख्द्या कलम (फाउन्टेन पेन), बल पेन आदि। कलमै ताकत धेकिबर एक भुणाइ 'तरवार है कलम बलियो' भौत प्रसिद्ध छ।

निलि स्याइवाली कलम
Calligraphy Fountain Pen
Tibaldi Bentley-pen
OHTO ball pen NO.600