आगो

विकिपिडिया बठेइ
यैमी फट्टाक: भ्रमण गरऽ, खोजऽ

आगो बल्ल्या पदार्थअनओ तीव्र अक्सीकरण हो, जैमी उष्मा, प्रकाश रे और लै अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जस्याँ कि कार्बन डाइअक्साइड रे पानी बन्नान। अक्सीकरण ले उत्पन्न ग्याँस आयनीकृत होइबर प्लाज्मा पैदा अरन्छ। बल्ल्या पदार्थमी सन्निहित अशुद्धिया कारणले अगाऽ रङ्ङ रे तीव्रता मी अन्तर आइसकन्छ। सामान्य रूपमी आगो पोल्ल्या काम अरन्छ जैमी भौतिक रूप बठेए पदार्थअनलाई क्षतिग्रस्त पाड्ड्या क्षमता हुन्छे।

जङ्ङल लागी आग
जङ्ङल लागी आग