आँखो

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
Human Eye
मान्सओ आँखो

आँखो या नेत्र जीवजन्तुउनओ इसो अङ्ग हो जो प्रकाश प्रति सम्वेदनशील छ। यो प्रकाशलाई प्रसारण अरिबर कोशिकाआनआ मद्दतले विद्युत-रासायनिक तरङ्गमी बदेलन्छ। उच्चस्तरीय जन्तुउनआ अँखा यक जटिल प्रकाशीय तन्त्र हुन हो वल्तिरपल्तिरआ वातावरण बठेइ प्रकाश यकहट्टा अरन्छ; अँखामी प्रवेश अद्द्या प्रकाशऐ तीव्रतालाई नियन्त्रण अरन्छ; एइ प्रकाशलाई लेन्सै मद्दत ले सही ठउर केन्द्रित अरन्छ जैले प्रतिबिम्ब बनन्छ; एइ प्रतिबिम्बलाई विद्युत सङ्केतमी बदेलन्छ; इन सङ्केतअनलाई प्रणाली कोशिकाआनआ माध्यम बठेइ मस्तिष्कमी पठाउँछ।

संरचना[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

Schematic diagram of the Human Eye
मान्सआ अँखाआ योजनात्मक आरेख

अँखाआ विभिन्न भाग इस्याँ छन-

 • स्क्लेरा
 • कोरोइड
 • रेटिना
 • कंजंक्टिभा
 • कर्निया
 • आइरिस
 • प्युपिल
 • एन्टेरियर च्याम्बर
 • पोस्टेरियर च्याम्बर
 • एक्वस ह्युमर
 • भिट्रस ह्युमर आदि

यिन लै हेरअ[सम्पादनस्रोत सम्पादन]

सन्दर्भ सामग्रीअन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]


भाइरा लिङ्कअन[सम्पादनस्रोत सम्पादन]