माग भएका श्रेणीहरू

Jump to navigation Jump to search

तलतिरको आँकडा क्याच हो र १७:१२, ७ जुलाई २०२० पहिला अद्यतन गरिया थ्यो। येई क्याचमी उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रह्या छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मी।

हेर (पैल्लिको५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (७११ सदस्यहरू)
 2. Templates using TemplateData‏‎ (६७८ → ७२१ सदस्यहरू)
 3. All country data templates‏‎ (५१५ → ५५५ सदस्यहरू)
 4. Uncategorized country data templates‏‎ (३६९ → ४०९ सदस्यहरू)
 5. Country data redirects‏‎ (३५२ → ३५५ सदस्यहरू)
 6. Subtemplates of Template Convert‏‎ (२५७ सदस्यहरू)
 7. Country data templates with distinct template name‏‎ (२५५ → २५६ सदस्यहरू)
 8. CS1 errors: dates‏‎ (२२६ सदस्यहरू)
 9. Articles with short description‏‎ (२२१ सदस्यहरू)
 10. Taxonomy templates with red-linked taxa‏‎ (१९१ सदस्यहरू)
 11. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१९१ → १९२ सदस्यहरू)
 12. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (१६६ सदस्यहरू)
 13. Pages with script errors‏‎ (१५८ सदस्यहरू)
 14. Country data templates with documentation subpage‏‎ (१४८ सदस्यहरू)
 15. Lua-based templates‏‎ (१४४ सदस्यहरू)
 16. Country data templates with distinct shortname‏‎ (१३४ → १४४ सदस्यहरू)
 17. Image with comment templates‏‎ (११३ सदस्यहरू)
 18. अर्को लेखमि मिलाइएका‏‎ (११३ सदस्यहरू)
 19. Infobox templates‏‎ (१११ → ११३ सदस्यहरू)
 20. Country data templates of countries‏‎ (१०९ सदस्यहरू)
 21. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (९३ सदस्यहरू)
 22. Navboxes using background colours‏‎ (९२ सदस्यहरू)
 23. Pages with reference errors‏‎ (८५ सदस्यहरू)
 24. Articles containing explicitly cited English-भाषा पाठ‏‎ (८४ सदस्यहरू)
 25. Articles with 'species' microformats‏‎ (८४ सदस्यहरू)
 26. Flagicons with missing country data templates‏‎ (७९ → ९९ सदस्यहरू)
 27. टुटेको फाइल लिङ्कहरूसितको पाना‏‎ (७८ → ७७ सदस्यहरू)
 28. Coordinates on Wikidata‏‎ (७३ सदस्यहरू)
 29. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (७३ सदस्यहरू)
 30. Redirects from moves‏‎ (६७ → ६८ सदस्यहरू)
 31. CS1 अङ्ग्रेजी-language sources (en)‏‎ (६१ सदस्यहरू)
 32. Templates that add a tracking category‏‎ (६० सदस्यहरू)
 33. Pages using deprecated source tags‏‎ (५९ सदस्यहरू)
 34. CS1 maint: unrecognized language‏‎ (५८ सदस्यहरू)
 35. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (५४ सदस्यहरू)
 36. Taxobox templates‏‎ (५२ सदस्यहरू)
 37. Exclude in print‏‎ (५० सदस्यहरू)
 38. Taxoboxes with the error color‏‎ (५० सदस्यहरू)
 39. Templates needing substitution checking‏‎ (४९ सदस्यहरू)
 40. जानकारीबाकस देश या पूर्व देशमी झण्डा अनुशीर्षक या प्रकार मापदण्ड सहितका पन्नाअन‏‎ (४९ सदस्यहरू)
 41. Modules subject to page protection‏‎ (४७ सदस्यहरू)
 42. Pages using deprecated image syntax‏‎ (४३ सदस्यहरू)
 43. Intricate templates‏‎ (४२ सदस्यहरू)
 44. जानकारीबाकस देशमी अज्ञात मापदण्ड सहितका पन्नाअन‏‎ (३९ सदस्यहरू)
 45. All stub articles‏‎ (३८ सदस्यहरू)
 46. Redirects from template shortcuts‏‎ (३८ सदस्यहरू)
 47. Spaceflight navbox templates‏‎ (३८ सदस्यहरू)
 48. CS1 maint: ref=harv‏‎ (३५ सदस्यहरू)
 49. Templates generating hCards‏‎ (२८ → ३१ सदस्यहरू)
 50. Templates using TemplateStyles‏‎ (२८ सदस्यहरू)

हेर (पैल्लिको५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)