"विकिपिडिया:व्यवस्थापकअन" को बिचमी भिन्नता

Jump to navigation Jump to search
सहि हिज्जे
(चित्र:Wikipedia Administrator.svg|thumb|200px|यो चित्रबाट थाह भएकै छ कि प... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
 
(सहि हिज्जे)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
[[चित्र:Wikipedia Administrator.svg|thumb|200px|योये चित्रबाटचित्रबठे थाह भएकैहोइ रैछ कि प्रबन्धकको चिन्ह एक [[कुचो]] हो । यसकोयेको मतलब हुन्छ कि उनीहरूद्वाराउनुनबठे गरिनेगरिन्या काम, जसमाजसमी उनीहरूलेउनुनले विकिपीडियालाईविकिपिडियालाई एक स्वच्छ समाज बनाउनेबनाउन्या छन् साथै गल्तीहरूलाईगल्तीअनलाई हटाएरहटाइबर उसलाईउइलाई सफा गर्नेछन्गददेछन्यसलेयेले यो कुराको पनिलै जानकारी दिन्छ कि प्रबन्धकहरूलेप्रबन्धकअनले आफुलाई विशेष व्यक्ति नमानेरनमाणिबर आफुलाई आफ्नो समाजको एक सेवक मान्नुमाण्नु पर्छ।पणून्छ।]]
 
'''प्रबन्धक''' अङ्ग्रेजीमा ''[[:en:Administrators|Administrators]]'' जसलाई ''एडमिन्स'' अथवा '''सिसप''' (सिस्टम चलाउने व्यक्ति) पनि भनिन्छ । विकिपीडियाको त्यो सम्पादक प्रयोगकर्ता हो जसलाई विकिपीडिया सिस्टमको केही जरूरी तथा प्रतिबन्धित टुल्स या विशेष आदेशहरूलाई काममा लिने अनुमति हुन्छ । जस्तै:- प्रबन्धक कुनै लेख अथवा पृष्ठलाई मेट्न सक्छन्, अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्छन् । कुनै लेख तथा पृष्ठलाई रक्षित गर्न सक्छन् । आदि ।

नेविगेशन मेनू