अधिकारमी त्रुटी

Jump to navigation Jump to search

पृष्ठहरू अर्को विकिबाट आयात गर्नुहोस् कि लेखा तमलाई अनुमति नाइथिन , यिन कारणलेले गद्दा :

तमले अनुरोध गर्याको काम कोइ एक समूह: प्रवन्धकहरू, आयातकर्ताहरू, अन्तर विकि आयातकर्ताहरू मी रयाका प्रयोगकर्ताहरूले मात्र अद्द सक्दान ।

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:Import" बठे निकालियाऽ