चित्र:Kim Kardashian 2017 (cropped).png

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

खास फाइल(६१७ × ६७४ पिक्सेलहरु, फाइल आकार: २६९ किलोबाइट, MIME प्रकार: image/png)

यो फाइल Wikimedia Commons बठे हो र और परियोजनाहरू बठे पन प्रयोग गद्द सकिन्याछ । ताखाइ यैको फ़ाइल विवरण पानोमि रयाका विवरण तल्तिर दियाको छ।

सारांश:

बेलिविस्तार
English: Kim Kardashian
मिति
स्रोत https://www.youtube.com/watch?v=I8DEp2oOgsM
लेख्यामान्सु Hayu
image extraction process This file has been extracted from another file: Kim Kardashian 2017.png
original file

आज्ञापत्र दिन्नाछ़

This video, screenshot or audio excerpt was originally uploaded on YouTube under a CC license.
Their website states: "YouTube allows users to mark their videos with a Creative Commons CC BY license."
To the uploader: You must provide a link (URL) to the original file and the authorship information if available.
w:en:Creative Commons
एट्रिब्युसन
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
तम खालि भया
  • बाण – कार्यको प्रतिलिपि, वितरण र प्रेषितका लाइ
  • मिस – कामको अनुशरण अद्दु
तल दिया सर्तहरु अनुसार:
  • एट्रिब्युसन – तमले निश्चित लेखक वा आधिकारिक व्यक्तिले निर्धारण गरया मान्यतामी आधारित होइबर ये कार्यलाई योगदान अद्दु सकंछौ( तर कोइलई सल्लाहकर्ताले आफ्नो इछ्या रे चाहना अनुसार अद्दु सक्दाईनन्)|

This file, which was originally posted to https://www.youtube.com/watch?v=I8DEp2oOgsM, was reviewed on by the administrator or reviewer Olivier LPB, who confirmed that it was available there under the stated license on that date.

फाइल इतिहास

तिथि/बेलामी क्लिक अरि तैबेला(समय) यो फाइल कसो थ्यो भणी हेद्द सकिन्याछ ।

तिथि/बेलाथम्बनेलआयामप्रयोगकर्ताटिप्पणी
यैलको०४:२६, ६ अप्रिल २०१८थम्बनेल ०४:२६, ६ अप्रिल २०१८ संस्करणको रुपमी६१७ × ६७४ (२६९ किलोबाइट)Panam2014File:Kim Kardashian 2017.png cropped 52 % horizontally, 6 % vertically using CropTool with precise mode.

यै चित्रमी निम्नपाना जोडिनान:

विश्वव्यापी फाइल प्रयोग

निम्न और विकिहरुमि यै फाइलको प्रयोग:

येइ फाइलओ more global usage हेर: