विकिपिडिया:प्रशासक अधिकारकी लेखा निवेदन

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search
विशेषाधिकार निवेदन
(Main Page)
प्रशासक
(Bureaucrat)
प्रबन्धक
(Administrator)
बोट
(Bots)
खाता निर्माता
(Account Creators)
IP रोक माफी
(IP block exempt)
और प्रयोगकर्ता अधिकार
(Miscellaneous)
अस्थायी स्वीकृत निवेदनअन
(Approved Temporary)

प्रशासक[स्रोत सम्पादन]

Wikipedia bureaucrat.svg

प्रशासक अथवा ब्यूरोक्रेट तो प्रयोगकर्ता हो जैलाई प्रयोगकर्ताअनोः अधिकार समुह रे नाउँ परिवर्तन अद्द्या अधिकार प्राप्त हुन्छ। मूलतः प्रशासक सित प्रबन्धक है तीन अधिकार बर्ती हुनान-

  1. प्रयोगकर्ताअनोः नाउँ परिवर्तन अद्द्या
  2. बोट, समिक्षक, अन्तरफलक प्रबन्धक, दुरुपयोग हेद्दया सम्पादक रे प्रबन्धक समूहमी कसै सदस्यलाइ हटौन्या या राख्द्या
  3. सक्रिय विकि समुदायाः प्रयोगकर्ताअन बठेइ बहुमतमी समर्थन (९०%) पाइया कसै लै सक्रिय प्रयोगकर्तालाई प्रशासक या प्रबन्धक बनौन्या
  4. विकिपीडियाः अनुभवी प्रयोगकर्ताअनोः बहुमत तथा विकिनीतिइनाः अनुसार पदोन्नति अद्द्या।

ध्यान रौ कि डोटेली विकिमी प्रशासकोः अर्थ कोइ विशेष अधिकारी नाइ हो तर येइ अधिकार विकिकी केइ अत्यन्त अनुभवी, सक्रिय, कुशल तथा विश्वसनीय प्रयोगकर्ताः सम्पूर्ण सक्रिय समाजाः बहुमतीय समर्थनाः आधारमी दिन्या अरिन्छ। जैले विकि प्रणाल्योः सम्पुर्ण काम सुचारु रुपले चलिरौ। तबै यिन अधिकारअनोः प्रयोग कि लेखा मात्तरी आफनु नामांकन कारण सहित दियाऽ अथवा स्वीकार अर्याऽ रे स्पष्ट अर्याऽ कि यिन अधिकारअनाः प्रयोगले तम कै हिसाबले विकिको भलाई अद्द्या हौ। (येइले मतदातालाई तमरा बारेमी सकारात्मक जानकारी मिललो)।

आवश्यकताअन[स्रोत सम्पादन]

येइ अधिकार पौनाइ कि लेखा निम्न आवश्यकताअन रैर्याहान।-

  • लगभग ९०% बहुमतमी समर्थन (मत गणना अरन्ज्याँ नौला, खेलौना और अवरोधित प्रयोगकर्तानाः मतलाई बहिष्कार लगै अद्द सकिन्या छ अर्थात कम महत्व दिन सकिन्या छ।)
  • समान्यतः नामांकित प्रयोगकर्ता विकिमी सक्रिय हुनु पड्डया छ अर्थात लामु समयसम्म असक्रिय नहोउ ।
  • निर्वाचनमी समस्त सक्रिय प्रयोगकर्ताअन और प्रबन्धकोः मत आवश्यक हुन्या छ। (थोको है थोको ५०% प्रबन्धक तथा ५०% वरिष्ठ प्रयोगकर्ता तथा स्व:निर्धारित प्रयोगकर्ताः ९०% समर्थनोः जरुड़ि हुन्या छ। (सङ्ङै डोटेली विकिमी सक्रिय प्रबन्धकअनोः, विशिष्ट प्रयोगकर्ता संख्या बड़न्ज्याँ येइ प्रयोगकर्ता समर्थन संख्यालाई लगै तसै अनुपातमी बढाउन सकिन्या छ।)
  • प्रशासक निर्वाचन कि लेखा आफनु मत दिन्या अधिकार मात्तरी अनुभवी प्रयोगकर्ताअन कि लेखा हो। इसा प्रयोगकर्ता जो डोटेली विकिका कसै लै विशेष प्रयोगकर्ता समूहमी हौन तथा ५०० है बर्ता सम्पादनोः अनुभव भयाऽ हौन तथा डोटेली विकिमी सक्रिय हौन, येइ निर्वाचन कि लेखा आफनु मत दिन सक्दान।

प्रशासक पद खिलाइ निवेदन प्रक्रिया[स्रोत सम्पादन]

ध्यान दियाऽ: प्रशासक पद खिलाइ निवेदन अरिसक्या पछा २ हप्ता सम्म विकि समुदायाः कसै लै प्रयोगकर्ताले तम सँङ प्रश्न सोदि सक्दान जै को उत्तर दिनु या नदिनु तमरा हातमी छ। तमरा आवेदन सङ्ङै मतदानोः प्रक्रिया लै शुरु हुन्याहो। कृपया आवेदन अरिसक्या पछा ईमेल बठेइ वर्तमान प्रशासकअन लाई सूचित अर्याऽ तथा विकिपीडिया:चौपातोमी आफुना आवेदनोः सूचना दियाऽ जैले और प्रयोगकर्ताअन लाई तमरा आवेदनाः बारेमी थाआ पाऊन रे तमरा पक्ष/विपक्षमी मतदान अद्द सकौन।

वर्तमान समय : ०६:२३, १८ नोभेम्बर २०१८ (युटिसी)

निवेदन फारमोः स्वरुप येइ किसिमोः हुनु पड्डया छ:

==== प्रयोगकर्ता नाम ====
 {{sr-request
 |status = <!--don't change this line-->
 |user name =
}}
 (तमरी भुँणाई) ~~~~

'''समर्थन'''

'''विरोध'''

'''छलफल'''

उदाहरण:XXXXले भद्दु पड़्या इस्याँ

==== XXXX ====
 {{sr-request
 |status = <!--don't change this line-->
 |user name =XXXX
}}
 (तमरी भुँणाई) ~~~~

'''समर्थन'''

'''विरोध'''

'''छलफल'''

डोटेली विकिपिडियामी प्रशासकै लेखा निवेदन[स्रोत सम्पादन]

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section. A summary of the conclusions reached follows.
The following discussion is closed and will soon be archived.
by Nirajan pant

by --Nirajan pant (कुरडी) ०८:०६, १५ जुलाई २०१७ (NPT)

Nirajan_pant[स्रोत सम्पादन]

डोटेली विकिपिडियालाई आँजि व्यवस्थित बनौनाइ और प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन कि लेखाइ प्रशासकोः आवश्यकता हुन्या हुनाले प्रशासकैः लेखा निवेदन दिनौ। येइमी सप्पैका समर्थनैः निउति अनुरोध अद्दौ। --Nirajan pant (कुरडी) १४:३१, १४ जुलाई २०१७ (NPT)

समर्थन

  1. मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ । --Flag of Nepal.pngRamesh(✉✉) १४:३६, १४ जुलाई २०१७ (NPT)
  2. मेरो Symbol support vote.svg समर्थन छ । -Janak Bhatta (कुरडी) २२:०८, १४ जुलाई २०१७ (NPT)

विरोध

छलफल


The above discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.