सुरक्षित चुनाव

Jump to navigation Jump to search

चुनावको सूची तल दिइएकोछ।

नाम आरम्भ मिति समाप्ति तिथि  
नतिजाहरू छैन ।
"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:SecurePoll" बठे निकालियाऽ