"सेती अञ्चल" को बिचमी भिन्नता

Jump to navigation Jump to search
कोई सम्पादन सारांश आथिन
imported>Khem Kshetri
imported>Khem Kshetri
[[File:Seti districts.png|thumb|300px|सेती अञ्चल]]
 
सेती अञ्चल [[नेपाल|नेपालको]] एक अञ्चल हो । सेती अञ्चलमि ५ जिल्ला रैर्यान । यै अञ्चलमी पड्न्या जिल्लाका नाउँ निम्न प्रकार छन् ।
 
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता

नेविगेशन मेनू