"भैसो" को बिचमी भिन्नता

Jump to navigation Jump to search
ना
ना (added Category:!Main category using HotCat)
==उपयोग==
प्राय: नेपाला: किर्सान दुद उत्पादन खिलाइ [[भैँसी पालन]] अद्दान। भैसा: भोल्या लाई [[राँङो]] भण्नान। [[तराई]] तिरा: किर्सान रँङालाई जोत्या रे गाडा तान्न्या काम मी प्रयोग अद्दान। भैसो किर्सानन खिलाइ भौत उपयोगी जनावर हो। एइको [[दुद]], [[दै]], [[घी]], [[छाँच]], लगायत [[गोबर]] लै किर्सानन खिलाइ भौत उपयोगी वस्तु हो। नेपाल लगायत विश्वका भौत ठौऱा: मान्स भैसा: शिकार लै खनान।
 
[[Category:!Main category]]
२६

edits

नेविगेशन मेनू