डोटेली साईनो

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

डोटेली साईनो (नाता) लाउन्तीकका शब्दहरु डोटेली गाउँघर गर्खा तिर राजपरिवारका मान्छ र औरमी साईनो लगाई बोल्ले शब्दमी भिन्नता छ । डोटेली ठकुरी र अरु जातका मान्छ इसरी साईनो लाई बोल्लाहान् । नेपाली भाषामी आमा भन्नाहान आमालाई डोटेली ठकुरीहरु जी जीया भन्नाहान अउर जातका मान्छ ईजा भन्ना हान् । नेपाली भाषामी बुवा भन्नाहान भने डोटेली ठकुरीहरु बुवालाई बबा भन्ना हान अउर जातका मान्छ बा भन्ना हान् । नेपाली भाषामी भाउजु भनिनेलाई डोटेली ठकुरीहरु भावी भन्नाहान अउर जातका मान्छ बउजु भन्ना हान् । नेपाली भाषामा दाजु भन्नाहान भने दाजुलाई डोटेली ठकुरीहरु दाजी भन्नाहान अउर जातका मान्छ दाई भन्ना हान् ।